logo

Kreativní abeceda #3: KREATIVITA, nebo INOVACE?

Tomáš Baťa považoval schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost člověka za základní formu kapitálu. Z dnešní éry by měl radost, protože kreativita se – spolu s inovací – stala novodobým imperativem úspěchu, svatým grálem dneška. Z jiného pohledu je ovšem vyprázdněným a nadužívaným pojmem, který zaneřádil odborný diskurz novými teoriemi a newspeakem. I přes vysoký výskyt obou pojmů ve veřejném prostoru, zná málokdo jejich skutečný význam.

Kreativita předkládá, přináší a poskytuje hrubý intelektuální materiál – myšlenky, koncepty, objevy, odhaluje problémy. Kreativita umožňuje lidem vyřešit i takový problém, se kterým se dosud nesetkali. Kreativní výstupy pak mohou vyústit v nové teorie, přístupy, prostředky a nástroje a mohou se tak stát základem pro inovaci.

Vedle toho inovace označuje obnovení, zdokonalení či zavedení něčeho nového. Je to uchopení a přetavení objevů kreativity do lepší či nové podoby. Kreativitu tak můžeme vnímat jako zdroj inovace – tedy svým způsobem uplatněním kreativity v praxi.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.