Jak vést a řídit ryze ženský tým

Začátek: 24. 3. 2021 | 10:00

Konec: 24. 3. 2021 | 16:00

Kategorie: Přednáška

Místo: ART Rubikon, Dobnerova 1375/24a

Facebook: ART Rubikon, Dobnerova 1375/24a Web: ART Rubikon, Dobnerova 1375/24a

V současné době jsme svědky důležitého posunu v pracovním prostředí. Na jedné straně stále potřebujeme dosáhnout vynikajících výsledků, realizovat plány a vyhrát nad konkurencí, na druhé straně se čím dál víc klade důraz na schopnost navazovat vztahy, pečovat o ně a umět individuální přístup. S trochou nadsázky: vedle typicky mužského přístupu tu je nová potřeba ženského přístupu.
Ve smíšených týmech to jde snadněji, i když i tam o sebe mužský a ženský svět často křísnou. Jak to ale máme zařídit, když máme k dispozici jen jednu stranu mince?
Náš kurz Vás provede originálním pojetím toho, jak se v práci projevuje a jak funguje ženský a mužský princip. Ujasníte si, které kusy vedení a řízení lidí jdou přirozeně lépe ženám a které mužům a proč tomu tak je. Ukážeme si, které kvality (činnosti, komunikace) je potřeba sledovat a pochválit, aby to ženský princip „slyšel“ a co dělat, když je nějakého principu „ příliš“ a nebo „málo“. Na sehrávkách si osaháme, jak a za co ženy ocenit, aby byly spokojené a jak podpořit ženu, která na sebe převzala mužský princip.
Zkrátka, vnitřní fungování ženského týmu Vám bude zas o kousek srozumitelnější a budete ho umět řídit k úspěchu s větší radostí, klidem a respektem.
Kurz je určen všem manažerům, kteří pracují s převážně ženským týmem nebo těm, kteří považují znalost fungování mužského a ženského principu ze chytrý střípek do mozaiky manažerského řemesla.

Obsah semináře:
1. Požadavky současného pracovního prostředí: Tlak na výkon X potřeba budovat vztahy.
2. Projevy mužského a ženského principu v manažerském řemesle, srovnání ve vedení a řízení lidí.
3. Nadhled - ženský princip v práci a jeho projevy. Ženská motivační trojčlenka.
4. Kvality a pasti ženského přístupu.
5. Rozhled - mužský princip v práci a jeho projevy. Mužská motivační trojčlenka.
6. Kvality a pasti mužského přístupu.
7. Když mužský princip chybí - Projevy absence mužského principu v ženském kolektivu.
8. Jak si ženy v ryze ženském kolektivu nahrazují mužský princip.
9. Konstrukce zpětné vazby a ocenění pro ženské / a mužské ucho.
10. Praktická sehrávka zpětné vazby.

Seminář bude probíhat od 10:00 do 16:00.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.