Ještě jednou, prosím

Začátek: 13. 5. 2021 | 18:00

Konec: 13. 5. 2021 | 19:00

Kategorie: Výstava

Místo: Telegraph, Jungmannova 3

Facebook: Telegraph, Jungmannova 3 Web: Telegraph, Jungmannova 3

Repetitivní princip se v českém vizuálním umění objevuje v mnoha podobách a projevech. Opakování určitých motivů, elementárních prvků či idejí, organizace vztahů uvnitř díla nebo i více či méně vědomá potřeba automatizovat proces tvorby otevírá celou řadu zajímavých témat. Od struktury uměleckých děl, řádu, systému a procesuality se dostáváme i k psychologickým aspektům tvorby, ke specifickému způsobu koncentrace a „puzení“, které umělce někdy vede až k obsesivní tvůrčí aktivitě.

kurátoři: Miroslav Jiřele, Martina Mrázová

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.