Kroměřížská zámecká knihovna III. | Rukopisy 9. – 16. století

Začátek: 14. 7. 2021 | 10:00

Konec: 30. 9. 2021 | 17:00

Kategorie: Umění

Místo: Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní náměstí, Kroměříž, Czechia

Facebook: Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní náměstí, Kroměříž, Czechia Web: Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní náměstí, Kroměříž, Czechia

Arcibiskupský zámek v Kroměříži | Věž
17. 6. – 30. září 2021

Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené v knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Mnohé z nich byly nově objeveny, autorsky určeny či datovány v rámci podrobného studia sbírky, jehož výsledkem bude katalog připravovaný autorským týmem specialistů.

Mnoho exponátů bude vystaveno vůbec poprvé, z těch známých můžeme připomenout nádherně iluminovanou českou Bibli Duchka z Mníšku z roku 1433 nebo vůbec nejstarší rukopis zámecké knihovny - remešský Gregoriánský sakramentář z druhé poloviny 9. století, elegantní kodex psaný karolinskou minuskulou.

Liturgické rukopisy jsou ve sbírce zastoupeny nejčastěji. Jedná se o misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání. Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi.

Vzhledem k citlivosti středověkých knih na klimatické a světelné podmínky se budou rukopisy na výstavě střídat vždy po měsíci tak, aby byla postupně představena celá sbírka Kroměřížské zámecké knihovny.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.