Vánoce doma s hudbou našich autorů

Začátek: 16. 12. 2021 | 19:00

Konec: 16. 12. 2021 | 21:00

Kategorie: Koncert

Místo: Moravská filharmonie Olomouc, Reduta

Facebook: Moravská filharmonie Olomouc, Reduta Web: Moravská filharmonie Olomouc, Reduta
Mimořádný vánoční koncert letošní sezóny nabídne posluchačům hudbu ryze českých skladatelů. Pod taktovkou dirigenta Petera Valentoviče vystoupí pěvecké sbory a vybraní sólisté z řad Moravské filharmonie Olomouc, aby uzavřeli rok 2021 skladbami Jiřího Ignáce Linky, Frantšika Xavera Brixi či Josefa Schreiera.

Jiří Ignác Linek – Intráda pro 4 trubky, 2 lesní rohy a tympány č. 1 a č. 3
František Xaver Brixi – Symfonie D dur
Ignaz Joseph Pleyel – Koncertantní symfonie č. 5 F dur pro flétnu, hoboj, fagot, lesní roh a orchestr
Jiří Ignác Linek – Pastorella iucunda (Radostná pastorela)
Josef Schreier – Missa pastoralis in C boemica (Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“)

Eliška Honková – flétna, MFO
Magdaléna Moníková Franková – hoboj, MFO
Martin Kostelecký – fagot, MFO
sólista v jednání – lesní roh, MFO

Marta Reichelová – soprán
Monika Jägerová – alt
Vít Nosek – tenor
Michal Marhold – bas

Pěvecký sbor CAMPANELLA – ZUŠ CAMPANELLA Olomouc
Mládežnický pěvecký sbor Bel canto
Pěvecký sbor Olio, Jana Synková – sbormistryně
Komorní sbor Lenky Dohnalové Mlynářové, Lenka Dohnalová Mlynářová – sbormistryně
Akademický sbor Žerotín, Pavel Koňárek – sbormistr

Orchestr Moravské filharmonie Olomouc
Peter Valentovič – dirigent
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.