Restaurační zahrádky v městské památkové rezervaci Olomouc

Začátek: 29. 6. 2022 | 15:00

Konec: 29. 6. 2022 | 17:00

Kategorie: Přednáška

Místo: Hynaisova 10

Facebook: Hynaisova 10 Web: Hynaisova 10

Zveme vás na představení koncepčního dokumentu, jehož cílem je průběžná snaha o kultivaci veřejného prostoru v památkově chráněném území, zvýšení povědomí širší veřejnosti (zejména podnikatelů v pohostinství) o této problematice a docílení větší transparentnosti procesu posuzování nových zahrádek.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.