Výstava Věra Karger: Obrazy bez názvu

Začátek: 12. 7. 2022 | 09:00

Konec: 31. 8. 2022 | 09:00

Kategorie: Výstava

Místo: UPoint, Horní Náměstí 205/12

Facebook: UPoint, Horní Náměstí 205/12 Web: UPoint, Horní Náměstí 205/12

Termín konání výstavy: 11. 7.–31. 8. 2022 Vernisáž: 11. 7. 2022 v 16:30 Kurátorka: Věra Karger, Tereza Holoubková

Věra Karger výtvarně tvoří již od studií na gymnáziu v Kroměříži, na které navázala léta strávená v Olomouci při studiu výtvarné výchovy a germanistiky. Od té doby pracuje jako učitelka na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Autorka se věnuje především olejomalbě, kresbě uhlem, suchým pastelem a tuší. V kresbě techniky ráda kombinuje. Hlavním námětem je vnější prostor, ke kterému časem přibyly i vnitřní místnosti a průhledy. Ztvárnění není nijak popisné, naopak si libuje ve zkratce a energickém rytmu čar, které se prolínají na pokraji abstrakce. Výstava „Obrazy bez názvu“ se ve výběru prací soustředí na poslední čtyři léta, kdy hraje hlavní roli rytmus tahů na obrazech. Autorka již nemá ambice představovat divákovi konkrétní poznatelný prostor, ale soustředí se na rytmické ztvárnění čar, energií a průhledů. Hustě propracovaná plocha je také výzvou divákovu vnímání. Vzhledem k abstraktní podobě většiny prací, nejsou uvedeny ani žádná konkrétní jména obrazů, což se odráží i v názvu celé výstavy – „Obrazy bez názvu“. Aktivita pojmenovávání a konkretizování (je-li potřeba) je ponechána zcela na pozorovateli a jeho vnímání.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.