Felix Mendelssohn-Bartholdy, P. Hindemith, L. Janáček

Začátek: 22. 10. 2022 | 19:00

Konec: 22. 10. 2022 | 21:00

Kategorie: Festival

Místo: dóm sv. Václava, Olomouc

Facebook: dóm sv. Václava, Olomouc Web: dóm sv. Václava, Olomouc

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, koncertní předehra op. 26
Paul Hindemith: Symfonie Malíř Mathis Andělský koncert Ukládání do hrobu Pokušení svatého
Antonína Leoš Janáček: Věčné evangelium legenda pro sóla, smíšený sbor a orchestr na báseň Jaroslava Vrchlického
Nuž stane se, co v zjevení je psáno (Con moto) Kdo vidí anděla, jak letí mračny (Adagio)
Ó, slyšte, jejichž srdce mdlé a zvadlé (Con moto)
To všecko děl mi anděl v noci tmavé (Andante)

Alžběta Poláčková |soprán Jaroslav Březina | tenor Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala | sbormistr Janáčkova filharmonie Ostrava Pierre Bleuse | dirigent | Francie

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.