Katalog DESIGN

Univerzita Palackého spouští v roce 2020 edici katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc, jejíž prostřednictvím hodlá adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. Univerzitní tým dlouhodobě mapuje a zkoumá místní kreativní pole, jehož bohatství se prostřednictvím akademického výzkumu podařilo objevit. Rozsáhlost a pestrost celé sféry, její vliv na tvorbu atmosféry veřejného prostoru města Olomouce a pozitivních ekonomických dopadů, s jejím rozvojem přirozeně souvisejících, to vše vedlo a vede k tematizaci podpory kulturních a kreativních odvětví v regionu. Přestože kvalita lokální kreativní produkce spoluvytváří unikátní image celého regionu, není dosud dostatečně integrována do oficiálních strategií města a regionu. Univerzita Palackého, jež odvozuje od „génia loci“ hanácké metropole i svou vlastní image a v místní bující kreativitě spatřuje vlajkovou loď prezentace celého regionu, se tak rozhodla podpořit toto vnímání vlastní aktivitou a hodlá formou propagačních katalogů, obsahujících reprezentativní výběr špičkového designu, odkrývat tyto kvality, co největšímu možnému publiku. Jeho stránky, kromě kvalitní vizuální prezentace, tak nabízejí texty v češtině i angličtině a jsou k dispozici nejen v tištěné, ale i online verzi. Jedná se navíc o explicitní podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů a pobídku směrem k veřejnosti, aby zohledňovala kvalitní lokální produkci s vysokou přidanou hodnotou a všímala si elitních kreativců působících v Olomouci a okolí, kteří si zaslouží důslednější ocenění.

Samotné pojetí katalogu si zakládá na vizuální stránce s vysokou estetickou kvalitou, kterou zajistilo Vydavatelství Univerzity Palackého. Design obálky svěřili realizátoři do nadaných rukou olomouckého grafika Radima Měsíce. Obsahově celá edice čerpá z online databáze kreativních subjektů Kreativní Olomouc, jež sdružuje stovky kreativců, firem a institucí pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby od lokálních producentů.

Katalog má rovněž za cíl provázat elitní aktéry kreativních odvětví a inspirovat budoucí frekventanty studijních programů, jež Univerzita Palackého s vědomím perspektivy celé sféry rozvíjí. Příkladem za všechny je studijní program Průmyslový design chystaný ve spolupráci s VŠB-TUO Ostrava.

Soupis zařazených kreativců:

DESIGN I / 2020
ATEH 15
ATELIER3M 19
BastArt Design 23
DABRAKA 27
Denisa Strmiskova Studio 31
Dosena 35
Jan Dostál 39
Elazolo 43
gARCON DE YUZU 47
GOLDENKAT 51
Graffone 55
GRAFICKE-PAPIRY.CZ 59
Green dressmakers 63
HogoFogoDesign 67
Tomáš Chorý 71
Ječmen studio 75
Jan Koráb 79
Jana K. Kudrnová 83
Omnifera 87
Petr Palarčík 91
Pauser Studio 95
Rency 99
Stika ceramics 103

DESIGN II / 2021
atelier-r 9
Pavla Baštanová 13
B keramika 17
By Terez 21
Couple of Sand 25
Hejrumbum 29
David Helcel 33
Eva Chupíková 37
Ketke 41
KOMPLITS studio 45
Lii leather 49
Petr Melichárek 53
mimokolektiv 57
Palec.net 61
Rozkvetlá 65
SakyPaky 69
Lukáš Sedláček 73
Studioaso 77
Richard Štipl 81
Studio Zlamal 85

DESIGN III / 2021
Jeseník
Alternativní truhlářství Jan Mareček 11
Lucie Bandiková 15
Doke 19
LAVVU INSTRUMENTS 23
Manopu 27
Melantril 31
Tomáš Neuwirth 35
Pišlik 39
Kateřina Preisová 43
va Svobodová 47
Voltage Multimedia Studio 51

Šumperk
BUUK 57
Dronista Jan Barančík 61
Elihandmade 65
Kovářství a podkovářství Petr Jeřábek 69
Ruční papírna Velké Losiny 73
Pavel Tesařík 77
Vagus 81
Tomáš Velzel 85
Vitrail Servis 89
Luděk Žákovský 93

Katalog DESIGN IV / 2022
Martin Cenkl 9
EVENPRO 13
Jana Grešáková 17
Design Herynek 21
Vít Hradil 25
Burgundy / Bear Guitars 29
Truhlářství Kohn 33
Little Books 37
LLUKAS 41
Studio Marteena 45
Tomáš Motal 49
Lukáš Navara 53
něha z hané 57
OKKO Fashion 61
Omlouvámesepardón 65
punto verde 69
Veronika Švábeníková 73
Tereza Tomáštíková / Teryll ART 77
Tereza a David Valnerovi 81

Katalog DESIGN V / 2022
Eva Adler 15
ALEXMONHART 19
Robert Buček 23
Kristýna Erbenová 27
Chaos company 31
Kateřina Janků 35
Katedra geoinformatiky Přf UP 39
Radim Měsíc 43
NAKAMERÔ 47
NatyNaty 51
Kristýna Navrátilová / flowtecka.cz 55
Lukáš Ondrášek 59
Dagmar Rýdlová / Pookraj 63
TICHO762 67
Turistické známky 71
Magdalena A. Turzová 75
Dan Tyrlík 79
Vydavatelství Univerzity Palackého 83
Vzora 87

Katalog DESIGN VI / 2023
Prostějov a Přerov
Ateliér modrý Anděl 13
Bohemian Lab 17
Vendula Burgrová 21
JSEM V POHO 25
Horakůže 29
KOUTNÝ Prostějov 33
Native Films 37
Yvona Leitner 41
Leo Macenauer 45
Mira Macík 49
MonTovárna 53
Adam Mráček 57
OWL – popletenasova 61
Tomáš Roubal 65
Sandra Švédová Design 69
Jarmila Vitoslavská 73
Winpetra – oděvy na zakázku 77
Miloslava Zatloukalová 81

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.