Katalog DESIGN

Univerzita Palackého spouští v roce 2020 edici katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc, jejíž prostřednictvím hodlá adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. Univerzitní tým dlouhodobě mapuje a zkoumá místní kreativní pole, jehož bohatství se prostřednictvím akademického výzkumu podařilo objevit. Rozsáhlost a pestrost celé sféry, její vliv na tvorbu atmosféry veřejného prostoru města Olomouce a pozitivních ekonomických dopadů, s jejím rozvojem přirozeně souvisejících, to vše vedlo a vede k tematizaci podpory kulturních a kreativních odvětví v regionu. Přestože kvalita lokální kreativní produkce spoluvytváří unikátní image celého regionu, není dosud dostatečně integrována do oficiálních strategií města a regionu. Univerzita Palackého, jež odvozuje od „génia loci“ hanácké metropole i svou vlastní image a v místní bující kreativitě spatřuje vlajkovou loď prezentace celého regionu, se tak rozhodla podpořit toto vnímání vlastní aktivitou a hodlá formou propagačních katalogů, obsahujících reprezentativní výběr špičkového designu, odkrývat tyto kvality, co největšímu možnému publiku. Jeho stránky, kromě kvalitní vizuální prezentace, tak nabízejí texty v češtině i angličtině a jsou k dispozici nejen v tištěné, ale i online verzi. Jedná se navíc o explicitní podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů a pobídku směrem k veřejnosti, aby zohledňovala kvalitní lokální produkci s vysokou přidanou hodnotou a všímala si elitních kreativců působících v Olomouci a okolí, kteří si zaslouží důslednější ocenění.

Samotné pojetí katalogu si zakládá na vizuální stránce s vysokou estetickou kvalitou, kterou zajistilo Vydavatelství Univerzity Palackého. Design obálky svěřili realizátoři do nadaných rukou olomouckého grafika Radima Měsíce. Obsahově celá edice čerpá z online databáze kreativních subjektů Kreativní Olomouc, jež sdružuje stovky kreativců, firem a institucí pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby od lokálních producentů.

Katalog má rovněž za cíl provázat elitní aktéry kreativních odvětví a inspirovat budoucí frekventanty studijních programů, jež Univerzita Palackého s vědomím perspektivy celé sféry rozvíjí. Příkladem za všechny je studijní program Průmyslový design chystaný ve spolupráci s VŠB-TUO Ostrava.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.