} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Open Studios Olomouc vol. 1

První ročník Open Studios otevírá  ateliéry a dílny olomouckých tvůrců V sobotu 25. 9. se v Olomouci v rámci Knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací – LITR poprvé uskuteční akce Open Studios. Open Studios zve veřejnost k prohlídce studií, ateliérů a dílen lokálních olomouckých tvůrců. Do dílen bude možné nahlédnout od 13 do 18 hodin. V několika z otevřených ateliérů bude pro návštěvníky...

Pokračovat ve čtení

článek-prezentace: Olomouc a umění ve veřejném prostoru

Pozn.: Tento článek vznikl na základě prezentace Magdalény Petrákové zařazené na úvod panelové diskuze Umění užívat veřejný prostor uspořádané 14. června 2021 v Muzeu umění v rámci platformy Re-vize a zároveň Trienále SEFO. Za Kreativní Olomouc jsem přišla s námětem uspořádat tuto diskuzi, protože v Olomouci v posledních letech přibylo aktivit, jež vstupují na celé měsíce nebo i trvale do veřejného...

Pokračovat ve čtení

Re-vize: Umění a veřejný prostor

Kreativní Olomouc se podílí na přípravě diskuse o umění ve veřejném prostoru s odborníky a zástupci dobré praxe. Diskuze naváže na komentovanou procházku Olomoucí s Pavlem Karousem Umění užívat veřejný prostor – vycházka po Olomouci. Kdo má/ měl by mít právo vstupovat uměním do veřejného prostoru města? Kdo o tom rozhoduje, kdo má zodpovědnost? Platforma Re-vize Olomouc je dobrým polem pro...

Pokračovat ve čtení

Jak může Olomouc zabránit odlivu kreativních talentů? Odpovědi nabízí publikace z Univerzity Palackého

Podle čeho volí své působiště lidé, kteří pracují či podnikají v kulturních a kreativních odvětvích? Co kreativcům v jejich práci pomáhá a co je naopak brzdí? A jak může město či kraj zabránit odchodu talentů a mozků z regionu? I na tyto otázky hledali odpovědi výzkumníci z Univerzity Palackého. Výsledky jejich práce shrnuje publikace „Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci:...

Pokračovat ve čtení

UPDATE: Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 má svého zpracovatele!

Jak se k Vám již možná doneslo, Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 bude zpracovávat společnost ONplan, jež uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném Městem Olomouc v listopadu 2020. Společnost ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst. Citujeme z jejich webových stránek: “Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích...

Pokračovat ve čtení

6 tezí Alice Koubové: “Když omezíme své činnosti na to, co je tak zvaně nezbytné, znamená brzy přijít o pocit životodárnosti, …”

“… protože životodárnost neplyne z toho, že děláme to, co je nezbytné. Pro toto nezbytné je zcela nezbytné to, co je tak zvaně zbytné. Nárůst deprese je trojnásobný, nárůst sebevražedných myšlenek je trojnásobný, nárůst úzkostí je dvojnásobný, protože se nyní soustředíme pouze na to, co je nezbytné.” Dne 23. listopadu proběhla konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě pořádaná...

Pokračovat ve čtení

Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027

Průlomem na poli KKP v Olomouci by se mohla stát nová Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027, po které kulturní veřejnost dlouhá léta volá. Strategie by měla být klíčovým dokumentem , jež by měla vzniknout v roce 2021 v úzké spolupráci města, kulturní veřejnosti, občanských spolků, vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Výstupem bude...

Pokračovat ve čtení

WEBINÁŘ: Chci se živit kreativou // 8. 12. 2020

Kreativní Olomouc pořádá webinář na téma… CHCI SE ŽIVIT KREATIVOU Lektorka: Hana Šudáková Termín: úterý 8. prosince 2020 Čas: 16–cca 18:30 Pro závazné přihlášení prosím vyplňte tento formulář a zašlete účastnický poplatek 300 CZK na účet spolku Kreativní Olomouc, číslo účtu: 2701784863 / 2010 (FIO) (v poznámce pro příjemce nezapomeňte uvést svou e-mailovou adresu), a to nejpozději do neděle...

Pokračovat ve čtení

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.