Re-vize: Umění a veřejný prostor

Kreativní Olomouc se podílí na přípravě diskuse o umění ve veřejném prostoru s odborníky a zástupci dobré praxe. Diskuze naváže na komentovanou procházku Olomoucí s Pavlem Karousem Umění užívat veřejný prostor – vycházka po Olomouci. Kdo má/ měl by mít právo vstupovat uměním do veřejného prostoru města? Kdo o tom rozhoduje, kdo má zodpovědnost? Platforma Re-vize Olomouc je dobrým polem pro...

Pokračovat ve čtení

Jak může Olomouc zabránit odlivu kreativních talentů? Odpovědi nabízí publikace z Univerzity Palackého

Podle čeho volí své působiště lidé, kteří pracují či podnikají v kulturních a kreativních odvětvích? Co kreativcům v jejich práci pomáhá a co je naopak brzdí? A jak může město či kraj zabránit odchodu talentů a mozků z regionu? I na tyto otázky hledali odpovědi výzkumníci z Univerzity Palackého. Výsledky jejich práce shrnuje publikace „Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci:...

Pokračovat ve čtení

UPDATE: Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 má svého zpracovatele!

Jak se k Vám již možná doneslo, Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 bude zpracovávat společnost ONplan, jež uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném Městem Olomouc v listopadu 2020. Společnost ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst. Citujeme z jejich webových stránek: “Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích...

Pokračovat ve čtení

6 tezí Alice Koubové: “Když omezíme své činnosti na to, co je tak zvaně nezbytné, znamená brzy přijít o pocit životodárnosti, …”

“… protože životodárnost neplyne z toho, že děláme to, co je nezbytné. Pro toto nezbytné je zcela nezbytné to, co je tak zvaně zbytné. Nárůst deprese je trojnásobný, nárůst sebevražedných myšlenek je trojnásobný, nárůst úzkostí je dvojnásobný, protože se nyní soustředíme pouze na to, co je nezbytné.” Dne 23. listopadu proběhla konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě pořádaná...

Pokračovat ve čtení

Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027

Průlomem na poli KKP v Olomouci by se mohla stát nová Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027, po které kulturní veřejnost dlouhá léta volá. Strategie by měla být klíčovým dokumentem , jež by měla vzniknout v roce 2021 v úzké spolupráci města, kulturní veřejnosti, občanských spolků, vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Výstupem bude...

Pokračovat ve čtení

WEBINÁŘ: Chci se živit kreativou // 8. 12. 2020

Kreativní Olomouc pořádá webinář na téma… CHCI SE ŽIVIT KREATIVOU Lektorka: Hana Šudáková Termín: úterý 8. prosince 2020 Čas: 16–cca 18:30 Pro závazné přihlášení prosím vyplňte tento formulář a zašlete účastnický poplatek 300 CZK na účet spolku Kreativní Olomouc, číslo účtu: 2701784863 / 2010 (FIO) (v poznámce pro příjemce nezapomeňte uvést svou e-mailovou adresu), a to nejpozději do neděle...

Pokračovat ve čtení

Online debata: Jak pomoct nakladatelům v krizi // 25. 11. 2020

Platforma Kreativní Olomouc a knižní veletrh LITR uspořádala online diskuzi na téma Jak pomoct nakladatelům v krizi. Debata proběhla dne 25. listopadu 2020, 18:00 – 19:30  skrze platformu ZOOM, živě přenášenou na Facebook. Debatu sledovalo přes 40 diváků online a na 1000 diváků věnovalo pozornost videozáznamu.    Současná pandemická situace má výrazně negativní dopady pro nakladatele a knihkupce....

Pokračovat ve čtení

Podporujeme kreativní Olomouc – panelová diskuze / Olomoucké kulturní fórum #5

#projektTACR #braindrain #braingain #covid   K příležitosti závěru projektu TAČR (Univerzita Palackého v Olomouci) se v rámci #5 Olomouckého kulturního fóra uskutečnila dne 11. listopadu 2020 mezi 16:30 a 18:00 panelová diskuze kulturní a kreativní sféry se zástupci vedení města, kraje, univerzity a dalšími aktéry v této oblasti. Univerzitní tým představil výsledky šetření fenoménu brain drain a...

Pokračovat ve čtení

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.