Kreativní abeceda #6: Kreativní vouchery

…aneb Jak může vypadat takový vánoční dáreček od kraje profesionálům v kulturních nebo kreativních odvětví? Jsou vám povědomé “inovační vouchery”? Tyto vouchery podporují přenos technologií a inovací z vědy do průmyslu na bázi spolupráce firem s výzkumnými pracovišti, nejčastěji vysokými školami a jsou už poměrně běžnou praxí. Co ale “kreativní vouchery”? Ty jsou u nás zatím téměř neznámé....

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #5: Proč podporovat lokální ekonomiku?

Protože lokální ekonomika… … zajišťuje, že utracené peníze zůstávají ve městě a mohou posloužit k jeho rozvoji, ať už veřejné sféry, zaměstnanosti, školství, sportu, kultury atd. Nakupovat u „našich“ je příkladem odpovědného chování spotřebitelů. … povzbuzuje sounáležitost s lokalitou, jejíž součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice. Pojem lokální patriotismus dostává v lokální ekonomice nový...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #4: Na cestě ke kreativnímu městu

Představte si, že je rok 2023 a Olomouc už je plně kreativní (a konkurenceschopná), tak jak to předjímá jeden z pilířů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Stanovit si, aby se Olomouc stala kreativním městem, není malý cíl. Město tak přijalo závazek prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury a její dostupnost, ale nutně i míru spolupráce...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #3: KREATIVITA, nebo INOVACE?

Tomáš Baťa považoval schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost člověka za základní formu kapitálu. Z dnešní éry by měl radost, protože kreativita se – spolu s inovací – stala novodobým imperativem úspěchu, svatým grálem dneška. Z jiného pohledu je ovšem vyprázdněným a nadužívaným pojmem, který zaneřádil odborný diskurz novými teoriemi a newspeakem. I přes vysoký výskyt obou pojmů ve...

Pokračovat ve čtení

Bude Olomouc kreativní a konkurenceschopná?

Téma kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci rezonuje čím dál víc. Přispěla k tomu také intenzivní kampaň před komunálními volbami. Ve výrocích politiků a volebních programech stran se to kreativitou, kreativními průmysly, podporou živé kultury nebo iniciací vzniku kreativních center a coworkingů jen hemžilo. Málokdo však ví, že se podpora KKP na úrovni města promýšlí už delší dobu. Od...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #2: Kreativní klastr

Jak dosáhnout výraznějších a rychlejších změn ve svém oboru? Jak snížit náklady a být úspěšnější v podnikání? Odpovědí jsou 4 K: koncentrace, koordinace, kooperace, čili klastr.    Do klastrů se organizují různé subjekty. Mohou jimi být výrobci, poskytovatelé služeb, akademická pracoviště, veřejné organizace, nevládní organizace, firmy, investoři… Smyslem takového spojenectví jsou úspory i...

Pokračovat ve čtení

Už máte svůj výtisk kreativní mapy Olomouce? Nově je k dostání v UPointu!

Velmi nás potěšil Váš zájem o naši studii o kulturních a kreativních odvětvích v Olomouci.První várku s letošním dotiskem brožury jsme kompletně vy(pro)dali!!!Pro ty z Vás, na které se (zatím) nedostalo ale máme dobrou zprávu. Od dnešního dne je naše publikace “Kulturní a kreativní odvětví na Olomoucku” k dostání (jak jinak než) zdarma v univerzitním UPointu, ale také v prostorách stále...

Pokračovat ve čtení

Kreativní Olomouc očima politických stran: Hynek Melichar (Starostové a Piráti)

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách.  4 otázky.4 autentické odpovědi.Dnes má slovo Hynek Melichar, lídr kandidátky Starostové a Piráti. Jakou roli hraje...

Pokračovat ve čtení

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.