logo

Kreativní abeceda #9: Brain drain – brain gain

Brain drain – brain gain Dva pojmy – dva směry jednoho fenoménu: na jedné straně odliv vzdělaných a/nebo kvalifikovaných lidí (brain drain) a na straně druhé návrat nebo přistěhování se nových obyvatel za lepšími možnostmi (brain gain) do jiného města či jiné země. Příčinou takových pohybů pak bývá nedostatek pracovních příležitostí nebo nevyhovující pracovní podmínky. V kontextu […]

Kreativní abeceda #8: Městská aplikace

Na začátku stála ambice nabídnout přespolním návštěvníkům Olomouce přehled, kde se co ve městě děje a zároveň otevřít širší veřejnosti četné akce, které pořádá Univerzita Palackého. To bylo před pěti lety. Dnes je tu rafinovaná městská aplikace určená místním obyvatelům i turistům, využívající digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v Olomouci. Jak […]

Kreativní abeceda #7: Kulturní koncepce

aneb Předsevzetí olomoucké radnice do nového roku? Proslýchá se, že nové vedení radnice podporuje úmysl vytvořit koncepci kultury města Olomouce platnou od roku 2020. O tom, že Olomouc silně postrádá koncepci kultury již zaznívaly hlasité apely v předvolebních dotaznících i debatách, a to především od hnutí ProOlomouc, Zelených, KSČM, Pirátů i hnutí spOLečně. Kulturní koncepce […]

Kreativní abeceda #6: Kreativní vouchery

…aneb Jak může vypadat takový vánoční dáreček od kraje profesionálům v kulturních nebo kreativních odvětví? Jsou vám povědomé “inovační vouchery”? Tyto vouchery podporují přenos technologií a inovací z vědy do průmyslu na bázi spolupráce firem s výzkumnými pracovišti, nejčastěji vysokými školami a jsou už poměrně běžnou praxí. Co ale “kreativní vouchery”? Ty jsou u nás […]

Kreativní abeceda #5: Proč podporovat lokální ekonomiku?

Protože lokální ekonomika… … zajišťuje, že utracené peníze zůstávají ve městě a mohou posloužit k jeho rozvoji, ať už veřejné sféry, zaměstnanosti, školství, sportu, kultury atd. Nakupovat u „našich“ je příkladem odpovědného chování spotřebitelů. … povzbuzuje sounáležitost s lokalitou, jejíž součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice. Pojem lokální patriotismus dostává v lokální ekonomice nový […]

Kreativní abeceda #4: Na cestě ke kreativnímu městu

Představte si, že je rok 2023 a Olomouc už je plně kreativní (a konkurenceschopná), tak jak to předjímá jeden z pilířů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Stanovit si, aby se Olomouc stala kreativním městem, není malý cíl. Město tak přijalo závazek prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury […]

Kreativní abeceda #3: KREATIVITA, nebo INOVACE?

Tomáš Baťa považoval schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost člověka za základní formu kapitálu. Z dnešní éry by měl radost, protože kreativita se – spolu s inovací – stala novodobým imperativem úspěchu, svatým grálem dneška. Z jiného pohledu je ovšem vyprázdněným a nadužívaným pojmem, který zaneřádil odborný diskurz novými teoriemi a newspeakem. I přes vysoký výskyt […]

Kreativní abeceda #2: Kreativní klastr

Jak dosáhnout výraznějších a rychlejších změn ve svém oboru? Jak snížit náklady a být úspěšnější v podnikání? Odpovědí jsou 4 K: koncentrace, koordinace, kooperace, čili klastr.   Do klastrů se organizují různé subjekty. Mohou jimi být výrobci, poskytovatelé služeb, akademická pracoviště, veřejné organizace, nevládní organizace, firmy, investoři… Smyslem takového spojenectví jsou úspory i vyšší potenciál pro inovace. Účelem klastru je […]

Už máte svůj výtisk kreativní mapy Olomouce? Nově je k dostání v UPointu!

Velmi nás potěšil Váš zájem o naši studii o kulturních a kreativních odvětvích v Olomouci.První várku s letošním dotiskem brožury jsme kompletně vy(pro)dali!!!Pro ty z Vás, na které se (zatím) nedostalo ale máme dobrou zprávu. Od dnešního dne je naše publikace “Kulturní a kreativní odvětví na Olomoucku” k dostání (jak jinak než) zdarma v univerzitním UPointu, ale […]

Kreativní Olomouc očima politických stran: Hynek Melichar (Starostové a Piráti)

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 4 otázky.4 autentické odpovědi.Dnes má slovo Hynek Melichar, lídr kandidátky Starostové a Piráti.Jakou roli hraje […]

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.