logo

Kreativní abeceda #7: Kulturní koncepce

aneb Předsevzetí olomoucké radnice do nového roku? Proslýchá se, že nové vedení radnice podporuje úmysl vytvořit koncepci kultury města Olomouce platnou od roku 2020. O tom, že Olomouc silně postrádá koncepci kultury již zaznívaly hlasité apely v předvolebních dotaznících i debatách, a to především od hnutí ProOlomouc, Zelených, KSČM, Pirátů i hnutí spOLečně. Kulturní koncepce […]

Kreativní abeceda #6: Kreativní vouchery

…aneb Jak může vypadat takový vánoční dáreček od kraje profesionálům v kulturních nebo kreativních odvětví? Jsou vám povědomé “inovační vouchery”? Tyto vouchery podporují přenos technologií a inovací z vědy do průmyslu na bázi spolupráce firem s výzkumnými pracovišti, nejčastěji vysokými školami a jsou už poměrně běžnou praxí. Co ale “kreativní vouchery”? Ty jsou u nás […]

Kreativní abeceda #5: Proč podporovat lokální ekonomiku?

Protože lokální ekonomika… … zajišťuje, že utracené peníze zůstávají ve městě a mohou posloužit k jeho rozvoji, ať už veřejné sféry, zaměstnanosti, školství, sportu, kultury atd. Nakupovat u „našich“ je příkladem odpovědného chování spotřebitelů. … povzbuzuje sounáležitost s lokalitou, jejíž součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice. Pojem lokální patriotismus dostává v lokální ekonomice nový […]

Kreativní abeceda #4: Na cestě ke kreativnímu městu

Představte si, že je rok 2023 a Olomouc už je plně kreativní (a konkurenceschopná), tak jak to předjímá jeden z pilířů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Stanovit si, aby se Olomouc stala kreativním městem, není malý cíl. Město tak přijalo závazek prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury […]

Kreativní abeceda #3: KREATIVITA, nebo INOVACE?

Tomáš Baťa považoval schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost člověka za základní formu kapitálu. Z dnešní éry by měl radost, protože kreativita se – spolu s inovací – stala novodobým imperativem úspěchu, svatým grálem dneška. Z jiného pohledu je ovšem vyprázdněným a nadužívaným pojmem, který zaneřádil odborný diskurz novými teoriemi a newspeakem. I přes vysoký výskyt […]

Kreativní abeceda #2: Kreativní klastr

Jak dosáhnout výraznějších a rychlejších změn ve svém oboru? Jak snížit náklady a být úspěšnější v podnikání? Odpovědí jsou 4 K: koncentrace, koordinace, kooperace, čili klastr.   Do klastrů se organizují různé subjekty. Mohou jimi být výrobci, poskytovatelé služeb, akademická pracoviště, veřejné organizace, nevládní organizace, firmy, investoři… Smyslem takového spojenectví jsou úspory i vyšší potenciál pro inovace. Účelem klastru je […]

Už máte svůj výtisk kreativní mapy Olomouce? Nově je k dostání v UPointu!

Velmi nás potěšil Váš zájem o naši studii o kulturních a kreativních odvětvích v Olomouci.První várku s letošním dotiskem brožury jsme kompletně vy(pro)dali!!!Pro ty z Vás, na které se (zatím) nedostalo ale máme dobrou zprávu. Od dnešního dne je naše publikace “Kulturní a kreativní odvětví na Olomoucku” k dostání (jak jinak než) zdarma v univerzitním UPointu, ale […]

Kreativní Olomouc očima politických stran: Hynek Melichar (Starostové a Piráti)

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 4 otázky.4 autentické odpovědi.Dnes má slovo Hynek Melichar, lídr kandidátky Starostové a Piráti.Jakou roli hraje […]

Kreativní Olomouc očima politických stran: Martin Major (ODS)

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 4 otázky.4 autentické odpovědi.Dnes má slovo Martin Major, lídr kandidátky ODS.Jakou roli hraje podle Vás kulturní sektor […]

Kreativní Olomouc očima politických stran: Jiří Kubíček (SPD)

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 4 otázky.4 autentické odpovědi.Dnes má slovo Jiří Kubíček, expertSPD pro oblast kultury a kreativních odvětví.Jakou […]

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.