logo
 • Tvořím, inspiruju, žiju. V&nbspOlomouci.

  Tvořím, inspiruju, žiju. V Olomouci.

Mapování

 

Publikace Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku ke stažení

 

Co je mapování kulturních a kreativních průmyslů

Shromažďujeme a třídíme klíčové informace o odvětvích, v nichž se vzájemně propojuje kultura, kreativita a ekonomika. Získáváme tím komplexní obrázek sledovaných odvětví, mezi která patří například scénická umění, audiovizuální tvorba, architektura, umělecká řemesla nebo grafický design. Mapování ověřuje počet subjektů, jejich obrat, zaměstnanost nebo geografické rozmístění v olomouckém okrese.

Zaměřujeme se i na díla, produkty a služby, která sledovaná odvětví produkují. Všímáme si vzájemných vztahů mezi subjekty nebo jejich vazeb na střední a vysoké školy a veřejnou správu. Zajímáme se také o to, jak podmínky pro fungování firem zlepšit.

Na mapování se podílí tým složený ze zástupců Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a kreativních odvětví. Základem společné aktivity je Memorandum o spolupráci na mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Dokument upravuje cíle a závazky zúčastněných aktérů. Mapování je financováno z rozpočtů univerzity, města a zčásti i Olomouckého kraje.

 

Proč mapujeme kulturní a kreativní průmysly v Olomouci

Olomouc získá jako jedno z prvních měst v České republice ucelený přehled o tom, jak významně se kulturní a kreativní průmysly podílejí na jeho ekonomickém profilu a jaký je jejich potenciál pro rozvoj města a celé aglomerace.

Město využije získané informace o síle kreativních odvětví pro zlepšování podmínek k podnikání, včetně propojení mapované oblasti s cestovním ruchem. Výsledky mapování zohlední například v připravovaném Strategickém plánu rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko.

Získané informace se také odrazí v inovacích studijních oborů na středních a vysokých školách, kde studují zájemci o kulturní a kreativní aktivity.

 

video: Institut umění, 2014 (v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR)

 

Kterých odvětví se mapování týká

Mapování v Olomouci zahrne prakticky všechny oblasti, které v Evropě považujeme za součást kulturních a kreativních průmyslů. Konkrétně se jedná o 14 odvětví ve třech sektorech.

Kulturní sektor:

 • scénická umění
 • výtvarná umění
 • kulturní a umělecké vzdělávání
 • památky, muzea a galerie
 • knihovny a archivy
 • řemesla

Kulturní průmysly:

 • film a video
 • hudba
 • televize a rozhlas
 • knihy a tisk
 • vývoj software a videoher

Kreativní průmysly:

 • architektura
 • design
 • reklama
 

Co získají subjekty, které se mapování aktivně zúčastní

Firmy, organizace a podnikatelé v kulturním a kreativním sektoru získají možnost:

 • sdílet informace o svých potřebách a problémech, se kterými se v praxi potýkají
 • podílet se na plánování rozvoje v oblasti kultury a kreativních odvětví na úrovni města, okresu, kraje či celé republiky
 • ovlivňovat obsah studijních oborů, které připravují absolventy pro kulturní a kreativní odvětví
 • dostat se na „Mapu kreativity“, která jako jeden z výsledků mapování vznikne ve spolupráci s odborníky z katedry geoinformatiky UP.
 

Kde už mají zmapováno

Více informací a také přehledy, statistiky nebo prezentace z dalších měst, kde už mapování mají hotové, najdete na stránkách kreativní česko. Nebo se rovnou podívejte na souhrnné zprávy z mapování z Pardubic nebo ze Zlínska. Speciální pozornost pak věnovali tradičním řemeslům v Uherském Hradišti.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.