logo
  • Tvořím, inspiruju, žiju. V&nbspOlomouci

    Tvořím, inspiruju, žiju. V Olomouci

Podporují nás

jaroslav-miller-2-681x1024Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Kreativní průmysly již dnes přispívají a do budoucna budou patrně ještě ve větší míře přispívat k ekonomickému rozvoji města. Mohou hrát významnou roli v oblasti inovací nebo cestovního ruchu a jsou důležitou složkou zaměstnanosti ve městě i v regionu. Proto této oblasti věnujeme zvýšenou pozornost a jsme rádi, že město to vidí podobně.

 

 

Michal Bureš, režisér a předseda Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

Média jsou nedílnou součástí kreativního průmyslu. Dokážou svými výstupy zasáhnout masy. Je důležité, aby ony výstupy – zprávy, informace, dokumenty, literárně-dramatická tvorba, posouvaly společnost k větší otevřenosti a názorové rozrůzněnosti, aby vykročila ze záludného pohodlí stereotypu, předsudků a stagnace. Náš zapsaný spolek, pracující na dobrovolnické práci a sdružující mediální kreativce i teoretiky, proto s radostí olomoucký projekt podporuje.

 

 

Radek Malý, spisovatel 

Literatura měla v Olomouci vždy v rámci kulturního života velmi výrazné zastoupení. I dnes v Olomouci a okolí působí spisovatelé, překladatelé nebo nakladatelé, o kterých je slyšet v národním měřítku, ale i takoví, jejichž význam je podstatný pro region. Ti všichni, ač možná méně nápadní než zástupci jiných uměleckých odvětví, jsou pro vnímání našeho města a jeho kulturní úroveň nenahraditelní.

 

 

Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého v Olomouci

 Univerzity jsou místa s největší koncentrací kreativity, vizí a nekonvenčních řešení. Je jejich povinností tento potenciál využívat a nabídnout své know-how širokému okolí.

 

 

 

pavel-urbasek-683x1024Pavel Urbášek, náměstek primátora statutárního města Olomouce 

Kreativní průmysly představují velký potenciál a rychle se rozvíjející odvětví. Evropské studie ukazují, že v zemích EU se zvyšuje podíl kreativních průmyslů na HDP i počet lidí, kteří jsou v v nich zaměstnáni. To jsou důvody, které nás vedly k uzavření Memoranda.

 

 

 

Milan Jindáček, geoinformatik

Geoinformační technologie a ostatní software dává běžným věcem zcela nový rozměr. Auta učí sama zaparkovat, záchranným složkám pomáhají organizovat zásah a třeba učitelům usnadňují výuku. Nebýt skutečné invence kreativních lidí, kteří stojí u zrodu informačních technologií, nic z toho by nebylo možné. Přeji si, aby se město Olomouc stalo více vyhledávaným místem pro spokojený život těch, kteří se v kreativním průmyslu realizují.

 

 

 

Tomáš Pejpek, architekt

Stavitelé, inženýři, architekti a urbanisté minulosti vytvořili z Olomouce jedno z našich nejkrásnějších měst. Ti dnešní tvoří početný stav, který má ekonomickou roli, ale nejen tu. Novými stavbami a plánováním města přináší soudobé myšlenky a diskuzi o architektuře a veřejném prostoru – jinými slovy o spolužití ve městě, o hodnotách, o kultuře a především o kvalitě života.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.