Jaká budoucnost čeká české filmové festivaly?

Napsal Magdalena Petrakova dne .
19. 12. 2021 / 18:00 (CET)
odkaz na záznam z panelové diskuze (brzy doplněn)
 
Současná situace české audiovize, metody její prezentace a podpory jsou spojeny s množstvím již proběhlých nebo plánovaných fundamentálních proměn. Mnohé z nich zásadním způsobem ovlivnila a urychlila pandemie COVID-19 a na ni reagující Národní plán obnovy. V centru zájmu stojí například dynamický přerod největšího podporovatele českého filmového průmyslu Státního fondu kinematografie ve Fond audiovize. Tato změna vytváří prostor nespočtu otázek ohledně pořádání tradičních i nových festivalů a přehlídek. Jaká je čeká budoucnost? Jak se bude vyvíjet systém jejich podpory? A bude pro jejich další vývoj stěžejní integrace nově vzniklých nebo nově podporovaných oblastí, jako jsou např. videohry?
Hosté*ky:
  • Marta Lamperová Švecová (místopředsedkyně rady Státního fondu kinematografie),
  • Zuzana Stejskalová (ředitelka festivalu Marienbad),
  • Markéta Polášková (vedoucí produkce festivalu PAF Olomouc),
  • Ondřej Kazík (vedoucí programu festivalu AFO),
  • Milan Šimánek (ředitel festivalu B16)
  • Petr Veruněk (zástupce vznikající Asociace českých filmových festivalů, ředitel Finále Plzeň)
Diskuze se koná v rámci programu PAF Home 2021 ve spolupráci s platformou Kreativní Olomouc.
Diskuzi bylo možné zhlédnout na www.2021.pifpaf.cz. Dotazy byly kladeny prostřednictvím programu Slido nebo osobně vstupem do diskuze v ZOOMu.
//
The current situation for Czech audio-vision, its presentation and support methods is to be fundamentally changed. Many film festivals have been radically influenced and accelerated by the COVID-19 pandemic and the consequent National Recovery Plan (Národní plán obnovy). For example, the dynamic transformation of the Czech Film Fund, the biggest supporter of the Czech film industry, into the Audio-Visual Fund, has been in the spotlight. Such a change raises many questions about organising the established festivals and shows. What does the future hold for them? How will their support system evolve? And will it be vital for their development to integrate the newly established and supported fields, such as video games? The debate is held in cooperation with the platform Kreativní Olomouc.
Guests: Helena Bezděk-Fraňková (State The Czech Film Fund, director), Zuzana Stejskalová (Festival Marienbad, director), Markéta Polášková (Festival PAF Olomouc, production manager), Ondřej Kazík (Festival AFO, program manager), Milan Šimánek (Festival B16, director) a Petr Veruněk (Finále Plzeň, director)
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.