Tvořím, inspiruji, žiju.
V Olomouci.

Kreativní Olomouc zkoumá, informuje a propaguje kulturní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a stala se respektovanou a profilovou oblastí podnikání, image města a společenského života v Olomouci
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.