Kreativní abeceda #19: Formální možnosti vzdělávání v kulturním managementu

Napsal rostanetek dne .

Existence oboru kulturního managementu (KM) není žádnou novinkou. První graduovaný vzdělávací program v tomto oboru, který se tehdy nazýval administrace kultury, byl zaveden na začátku sedmdesátých let na polytechnice v Londýně. V České republice je dnes zajištěno systematické akreditované vzdělání pro manažery v kultuře (MUNI, VŠE) a také se stalo běžnou a oblíbenou praxí zařazení managementu či produkce mezi regulérní obory uměleckých akademií – ve spojení s příslušnými uměleckými odvětvími (např. FAMU, HAMU, JAMU, DAMU). Některé ze škol vyučujících uměnovědné obory (např. UP) zavádí předměty s aspekty KM.  Obor se dnes dá dokonce studovat i středoškolsky, a to (zatím pouze) na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín.

Cílem studia má být pochopení fungování a zákonitostí provozu kulturních a uměleckých institucí a organizací, skrze které budou studenti schopni reflektovat a korigovat vlastní tvorbu, činnost nebo aspirace, což se určitě neobejde bez provázanosti studia s reálnou praxí. Přehled možností formálního vzdělávání uvádíme na konci článku.

Stav vysokoškolského vzdělávání v oblasti KM

S otázkami, které se týkaly úrovně vzdělávání v oblasti KM, jsem se obrátila na šest absolventů a absolventek oboru managementu či produkce (DAMU, JAMU, MUNI aj.). Z rozhovorů vyplynulo, že oceňují (příp. by ocenili) větší podíl praktické výuky, např. formou skupinové, či individuální práce na různých fázích projektového cyklu, na reálných případových studiích, vstupování do živých diskuzí, a větší důraz na výkon odborné praxe. V souvislosti s tím chválí přínos pedagogů působících v praxi a snahu o mezioborové propojování napříč katedrami (příp. fakultami).

Někteří z respondentů postrádají vzdělávání v oblasti hudební produkce se zaměřením na současnou hudbu, kritizují nedostatečný důraz na ekonomické vzdělání (např. účetnictví) či studiu vyčítají přílišnou provinčnost, resp. limitaci záběru KM pouze na český kontext. Absolventi KM v praxi mimořádně zhodnocují zkušenosti s KM ze zahraničí (meetingy Trans Europe Halles, účast na European Diploma in Cultural Project Management aj.), případně účast na seminářích se zahraničními experty (švýcarsko-český vzdělávací projekt NET PRO ART apod.) nebo zvláštní příležitosti pro networking (Sbal ho! na festivalu Malá inventura, setkání v rámci projektu Nové kino ad.), kterých se většinou zúčastnili z vlastní iniciativy. Za klíčové dovednosti kulturního manažera považují kombinaci strategického myšlení, komunikačních dovedností, empatie, kreativity a flexibility.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYSOKÉ ŠKOLY

Divadelní produkce:

  • DAMU, Praha bakalářské i navazující magisterské studium, prezenční (na mgr. se rozlišují specializace: arts management & arts marketing / ekonomika, právo a provozování divadla / produkce audiovizuálních děl / divadelní producentství) web

Filmová a televizní produkce:

  • FAMU, Praha bc. i navazující mgr., prez. web 

Hudební produkce:

  • HAMU, Praha bc. i navazující mgr., doktorské studium, prez. web

Management v kultuře

  • MUNI, Brno navazující mgr; prez./komb. web

Arts management

  • VŠE, Praha bc. i navazující mgr., prez. web

Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie  

  • JAMU, Brno bc. i mgr., prez. web

 

STŘEDNÍ ŠKOLY:

  • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín arts management, střední vzdělání s maturitní zkouškou web

Porovnání bakalářských oborů managementu kultury zpracovala v roce 2010 pro web VysokeSkoly.cz Martina Pelcová (ZDE), porovnání magisterských oborů managementu kultury v roce 2011 Tereza Vondráková (ZDE a ZDE).

Co se týče odborných dovedností v oblasti ekonomie, řízení, práva nebo legislativy, budoucí kulturní manažer se učí řídit projekt v jeho jednotlivých fázích (plánovat, organizovat, personálně zajistit, vést, kontrolovat) a chápat a využívat principy získávání financí a dalších zdrojů pro jeho realizaci (ať už z veřejných, či soukromých zdrojů). Učí se dále jak projekt finančně řídit (sestavit rozpočet, účtovat, vést daňovou evidenci), rozumět autorskému právu a základní legislativě, vést dokumentaci projektu, a pokud je projekt malý a stojí za ním málo personálu, tak také zajistit PR a marketing projektu atd. Absolventi KM by zároveň měli být schopni kritické reflexe aktuálního kulturně společenského dění, kulturněpolitického rámce či chodu kulturních institucí. 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.