Kreativní Olomouc očima lídrů politických stran: Jiří Zima (KSČM)

Napsal rostanetek dne .

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali lídrů politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 

4 otázky.
4 autentické odpovědi.
Dnes má slovo Jiří Zima, lídr kandidátky KSČM.

Jakou roli hraje podle Vás kulturní sektor a kreativní odvětví v souvislosti s kvalitou života ve městě?
Kulturní sektor obecně vnímám jako nezbytnou součást každodenního života nejen v našem městě, ale obecně ve společnosti jako takové. Kultura vždy byla nositelem národního dědictví a zároveň často také klíčovým bodem při řešení různých konfliktů. Zároveň je nutné si uvědomit také pozitivní psychologické dopady umění a jeho vliv při formování společnosti. V posledních letech se často v souvislosti s kulturní sférou mluví také o kreativních průmyslech. Ty kromě samozřejmě výše zmíněného přináší také nemalý ekonomický vliv dříve často podceňovaného odvětví. Umění aplikované do hospodářských důležitého terciálního sektoru přináší pozitivní vlivy pro občany opticky snadněji viditelné jako nabídku nových pracovních míst, ekonomický přínos a v neposlední řadě také formu uměleckého vyjádření prostřednictvím běžných součástí moderní společnosti. Považuji za nutné zajistit rozvoj jak klasického „vysokého umění“ jako nositele tradice a prostředek vyjádření názoru, tak samozřejmě také moderních kreativních průmyslů, které zajišťuji snažší pochopení uměleckého přínosu i řekněme méně zainteresovaným občanům.

V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci
Samozřejmě si řekněme, že v Olomouci existuje poměrně rozvinutý tradiční kulturní sektor spojený s tzv. „vysokým uměním“. Olomouc provozuje prostřednictvím svým příspěvkových organizací filharmonii, vlastní divadelní scénu, podporuje několik dalších subjektů (divadelních, hudebních či jiných) a snaží se zajistit jejich fungování. V tomto kvituji trend zapojit do fungování těchto subjektů opravdové odborníky na danou problematiku na úkor politicky exponovaných osob, jak tomu bylo často v minulosti. Věřím, že tento postup zajistí jejich fungování a postupné zvyšování ekonomické soběstačnosti, což uvidíme v horizontu jednoho roku. Velký potenciál Olomouc skýtá spíše v tom širším chápání kultury, tedy kreativních průmyslech. Vzhledem k tomu, že se na území města nachází velká veřejná univerzita, rozhodně vidím potenciál zejména ve využití jejich odborníků a absolventů při rozvoji tohoto sektoru. Zároveň vidím velký potenciál v samotné spolupráci tradičních kulturních institucí v regionu s moderními producenty uměleckých výtvorů a tím zajistit zachování oné tradice a zároveň rozvoj moderního přístupu ke kultuře.

Jaké si myslíte, že budete mít v roli komunálního politika nástroje k tomu, abyste tento potenciál mohl/i rozvíjet?
Role komunálního politika skýtá velké možnosti, zároveň však také není bez limitů. Především zastupitelů 45, takže je nutné jim samotným zejména představit modernější přístup ke kulturnímu průmyslu, aby byla pro všechny pochopitelná. Následně již samotných nástrojů existuje několik. Jak těch přímých jako je finanční podpora rozvoje kreativních průmyslů nebo případně poskytnutí materiální podpory (prostory, zvýhodněné nájmy nemovitostí apod.). Další možnosti jsou již spíše nepřímé. Olomouc si stejně jako ostatní velká města v ČR zaslouží kvalitní mapování kulturních průmyslů a věřím, že stejně jako v jiných městech by se v tomto ohledu město Olomouc mělo zapojit s vyšší aktivitou. V neposlední řadě si uvědomuji také možnosti spolupráce s dalšími regiony v ČR i spolupráce mezinárodní, kterou by mělo naše město a především jeho zástupci, aktivně pomáhat rozvíjet a umožnit tak předávání znalostí a zkušeností mezi subjekty. Často právě ony zkušenosti vydají za více, než samotné investice a jiné formy podpory.

Kdo je vaším kandidátem na post radního pro kulturu a jaké jsou jeho předpoklady?
Naším kandidátem na post radního pro kulturu je Přemysl Halas. Jedná se o mladého člověka, který se v daném oboru pohybuje již několik let. Jeho specializace je především hudební část uměleckého sektoru. Několik let spolupracoval na přípravě mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky Písní Olomouc, dále v rámci studia vysoké školy na projektech zapojených na hudební divadlo. V současnosti se věnuje event managementu a zároveň aktivně spolupracuje s několika subjekty, které se zabývají moderní audiovizuální tvorbou (video, film v uměleckém i reklamním zaměření).

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.