Kreativní abeceda #14: Noční starosta

Napsal rostanetek dne .

Prvního nočního starostu měl Amsterdam. Stal se jím v roce Mirik Milan. Jeho práce a současně osvětová činnost iniciovala vznik podobných úřednických pozicí ve více než 30 dalších globálních městech. Zavedení pozice nočního starosty, kterou má od začátku roku 2019 i Praha, je dokladem přízně budovat spolupráci a nacházet konsensus mezi správou, návštěvníky a obyvateli města. Veřejný pořádek je jen jedním ze čtyř témat agendy, které se noční starosta věnuje. Těmito čtyřmi tématy jsou:

  1. veřejný pořádek a bezpečnost
  2. kultura a umění
  3. společenský efekt
  4. ekonomický efekt

Milanovi se podařilo změnit pohled na noční městský život a upozornit na to, že jeho přirozenou součástí je plnohodnotná ekonomická činnost a čilá společenská aktivita. Proměnil tak pohled na aktivity, které se dříve děly spíše „navzdory“ než „s posvěcením“ správy obce. Slovy Milana: „Je paradoxní, že města na jedné straně chtějí podporovat hudební produkci a také jí různými cestami podporují, ale na druhé straně démonizují hudební scénu, tedy to, co se pojí k prezentaci hudby.“ Milan dále upozorňuje, že se nejedná pouze o odvětví hudby. Jde o celý komplex: například na realizaci audiovizuální performance se podílí řada kreativců nejrůznějších profesí. Zároveň varuje před představou, že město pulzující životem si lze „koupit“. V moci veřejné správy ale je mít přehled o stavu a vývoji nočního života ve městě (MONITOR), aktivně se jím zabývat (ENGAGE) a zajistit podmínky pro jeho rozvoj (RECLAIM) a tak chránit kreativní prostředí (PROTECT), k čemuž také Milan vyzývá. V návaznosti na to založil Milan neziskovou iniciativu The Creative Footprint, která měří rozsah a význam živé hudební scény kdekoli na světě. Díky tomu získává důkazy pro tvorbu městské politiky: „Vše prokazuji fakty, ne emocemi.“

Rozhovor s tímto sympaťákem si můžete přečíst zde: https://1url.cz/DM0zt (2018)

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.