Kreativní abeceda #15: Co je to DNA města?

Napsal rostanetek dne .

Každé město má svou jedinečnou DNA a naším úkolem, a zejména úkolem našich politických zástupců, je pochopit, jak se propisuje do souhry čtyř činitelů místního rozvoje, kterými jsou: lidé, lokalita, ekonomika a instituce a organizace. Podstata města a jeho DNA se mimo jiné odvíjí od nabídky zaměstnání a aktivit pro lidi, kteří zde žijí. Pokud například ve městě sídlí univerzita, je důležité, jaké obory se na ní učí. Aby byly tyto obory součástí zdejšího DNA, je třeba, abychom kreativně něco nového rozvíjeli právě z těchto solidních základů. Nicméně nelze stavět jen na jednom (nebo pár) odvětví. Je třeba přemýšlet holisticky, to znamená brát v potaz město jako celek a nedívat se na něj jen z hlediska kultury, nebo turismu, ale je třeba vzít v první řadě do hry ekonomický vývoj, životní úroveň a nastavení lidí, kteří ve městě žijí.

Strategie rozvoje, která má být dlouhodobě funkční, musí vždy vycházet z toho, co už město má. To je třeba holisticky rozvíjet a přicházet s nástroji, které daný potenciál aktivizují. Z toho vyplývá, že nejprve je třeba zmapovat současný stav a dát dohromady data a důkazy, pak až přijít s cíli a zásahy, které se mají implementovat – a ne naopak.

Cílem mapování je právě reflexe vlastní identity skrze identitu města. Kulturní plánování tak může městu pomoci porozumět, jaké skutečně je. Zjistíme-li, jak město prožíváme, dozvíme se toho o městě nejvíce a identifikujeme jedinečné DNA města. To přirozeně povzbudí poptávku po místně specifické, autentické, neglobalizované kultuře.

Článek byl pořízen na základě rozhovoru s expertkou na sociologii měst Liou Ghilardi z Londýna, který připravilo Kreativní Česko: https://1url.cz/aMbIs. Lia Ghilardi založila a vede britskou organizaci Noema Culture and Place Mapping, ve které na mezinárodní bázi rozvíjí projekty mapování a strategického kulturního plánování.

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.