Kreativní abeceda #22: Jak olomoucká kultura vzdoruje covidu?

Napsal rostanetek dne .

Když přišla koronavirová krize, jedna z našich prvních otázek byla: Co je třeba udělat nyní a co po skončení nouzového stavu, aby mohla městská kulturní a kreativní DNA znovu nastartovat? Jak se k tomu postavila Olomouc, posuďte sami v sestaveném přehledu městských opatření pro kulturu.

Olomouc / interní rešerše k 30. 6. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
‒ V březnu byly v oblasti kultury pozastaveny všechny žádosti o dotaci s výjimkou podprogramu Činnost kulturních organizací, kde žadatelům zastupitelstvo schválilo 50 % výše schválené dotace (týká se 14 žádostí). S těmito příjemci dotací jsou již podepisovány smlouvy.
‒ Byly zastaveny všechny doposud běžící dotační programy a všechny ostatní žádosti o dotaci z ukončených programů se staly předmětem nového rozhodnutí orgánů města. To znamená, že žádosti opět posuzovala kulturní komise (21. 5.), následně Rada města (1. 6.), rozhodnuto bylo na červnovém jednání Zastupitelstva města (29. 6.).
‒ Nakonec pouze u žádostí na projekty, které se neuskuteční (nebo se uskuteční v omezené podobě), došlo ke zrušení dotace (nebo k jejímu krácení).
Nová opatření 1) Odpuštění nájemného za zábor veřejného prostranství.
2) Odpuštění nájemného v komerčním nájmu města za období od 1. 4. do 30. 6.

Srovnání 10 českých měst, které vytvořila platforma Kreativní Česko, si můžete projít v této tabulce.

Město Olomouc v březnu rámci úspor vyhlásilo zrušení veškerých dotací mimo jiné i v oblasti kultury, s výjimkou dotací na celoroční činnost některých větších souborů, kterým se redukují dotace na 50 %. Místním aktérům tak nezbývalo než doufat, že dojde k revokaci a žádosti budou znovu hodnoceny kulturní komisí. Povedlo se a na červnovém jednání Zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že peníze se pro kulturu najdou. Zásadní časový posun však vnesl do všech kulturních organizací velkou nejistotu a otřásl jejich peněžními toky (cashflow).

„Zespodu“ byly od května iniciovány diskuze, které pomohly urychlit a zefektivnit komunikaci magistrátů se zástupci kulturního sektoru. Pod hlavičkou nově vzniklého Olomouckého kulturního fóra se konaly tři online diskuse a jeden webinář. Krize posílila ambice olomouckých kulturních aktérů pro hledání synergie a spolupráce.

Těžké situaci se však postavili čelem v Brně a Plzni, kde se – vedle Prahy – rozhodli přistoupit přímo k mimořádné finanční pomoci postiženým subjektům nad rámec standardních dotací. Poměrně běžným postupem se v krajských městech stalo mapování situace a dopadů koronaviru na kulturní subjekty, odpuštění nájemného u nebytových prostor ve vlastnictví města nebo větší shovívavost v odnímání dotací v souvislosti s rušením, posouváním termínů a umenšováním rozsahu akcí. Právě rychlost jednání byla v této krizi zásadní a úředníci jen s obtížemi naplňovali heslo: „rychlá pomoc ‒ dvojitá pomoc“.

Koronavirová krize zasáhla každého kulturního aktéra různým způsobem. Zkušenosti z celorepublikové úrovně i příklady z jiných měst ukázaly, jak je v současné době důležité se síťovat a hledat profesní aliance.

Více k tématu na: 

Kreativní Česko – Jak česká města zachraňovala kulturu (16. července 2020)

Kreativní Česko – Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu (2. dubna 2020)

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.