Kreativní abeceda #4: Na cestě ke kreativnímu městu

Napsal rostanetek dne .

Představte si, že je rok 2023 a Olomouc už je plně kreativní (a konkurenceschopná), tak jak to předjímá jeden z pilířů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Stanovit si, aby se Olomouc stala kreativním městem, není malý cíl. Město tak přijalo závazek prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury a její dostupnost, ale nutně i míru spolupráce s kulturní veřejností a kreativními odvětvími. Co to znamená a obnáší? Na co se můžeme těšit?

Titul Kreativní město UNESCO je udělován jako uznání za mimořádné úsilí při uplatňování kreativity jako strategického faktoru pro udržitelný rozvoj. Je udílen již od roku 2004, je časově neomezený a lze jej získat v sedmi oblastech: literatura, design, hudba, gastronomie, film, média, lidové umění a řemesla.

Z měst České republiky je držitelem tohoto prestižního uznání od roku 2017 Brno v oblasti hudby, Praha zase v oblasti literatury, a to již od roku 2014. Síť kreativních měst UNESCO v současné době tvoří 180 členů/měst ze 72 zemí zahrnující 7 oblastí. Ve které oblasti bude kreativní Olomouc? Nebo bude ve všech? Sakumprásk? Pokud ano, co to znamená?

Do pěti let je kreativní Olomouc městem, které…

 • žije kulturou napříč uměleckými druhy a žánry, což se odráží v nárůstu finanční podpory pro nezávislou kulturní a uměleckou scénu
 • podporuje komunitní projekty a pečuje o svůj veřejný prostor, který chápe jako arénu a zároveň zrcadlo komunální politiky a stavu společnosti
 • přitahuje nové obyvatele, a to vysoce kvalifikované pracovníky, jež se věnují práci s vysokou přidanou hodnotou a pro které je důležitá kvalita života a kulturní vyžití
 • těží z navázání mezinárodní spolupráce s dalšími kreativními městy, z nových možností propagace města a zvyšování atraktivity jako turistické destinace
 • své obyvatele inspiruje a vzbuzuje v nich touhu se rozvíjet a tím rozvíjet i své okolí
 • kontinuálně a strategicky podporuje podnikání v kulturních a kreativních odvětvích, ať už formou poskytnutí zázemí, poradenství, zřízením inovačního centra (jakým je např. Jihomoravské informační centrum), udělení ocenění, propagace a PR, či formou půjček, kapitálových investic i grantů
 • prostřednictvím práce úředníků, kteří jednají transparentně, spravedlivě, dle zřejmých pravidel a bez politického vlivu, Magistrát zaštiťuje a podporuje spolupráci napříč veřejným, soukromým i neziskovým sektorem
 • je orientované do budoucnosti a proto funguje ekologicky, tudíž trvale udržitelně a zároveň podporuje udržitelný životní styl svých obyvatel
 • je nositelem unikátního a výlučného étosu, ke kterému se obyvatelé hrdě vztahují
 • má vstřícné vedení, jež nepodceňuje měkkou infrastruktura města, tudíž se zaměřuje na humánní dynamiku města a podporu lidského potenciálu, nejen na „hardware“, tj. infrastrukturu města
 • podporuje rozmanitost a invenci, a tak se Olomouc stává centrem kulturních a sociálních inovací
 • si je vědomo rizik “instrumentalizace kultury” – tedy využívání kultury na povzbuzení ekonomiky, ne kvůli kultuře samotné – proto vedení Olomouce nepřeceňuje komerční (ani zábavný) aspekt kultury, ale klade důraz zejména na nepřímé sociální dopady, často i nevyzpytatelné externality, tzn. například dopady na kvalitu života nebo budování lidského kapitálu

Nejpozději v roce 2023 si odškrtneme všechny výzvy! Těšíte se? My ano!

Magdaléna Petráková

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.