Kreativní abeceda #5: Proč podporovat lokální ekonomiku?

Napsal rostanetek dne .

Protože lokální ekonomika…

… zajišťuje, že utracené peníze zůstávají ve městě a mohou posloužit k jeho rozvoji, ať už veřejné sféry, zaměstnanosti, školství, sportu, kultury atd. Nakupovat u „našich“ je příkladem odpovědného chování spotřebitelů.

… povzbuzuje sounáležitost s lokalitou, jejíž součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice. Pojem lokální patriotismus dostává v lokální ekonomice nový rozměr: „mám rád/a svůj region, jsem hrdý/á na to, že v něm mohu spokojeně žít, a jsem také ochoten/a pro to něco udělat“.

… přispívá k sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti. Regiony, z nichž dlouhodobě uniká bohatství, jsou charakteristické poklesem životní úrovně, nárůstem nezaměstnanosti a sociálního napětí, frustrovaným obyvatelstvem, zkorumpovanou samosprávou, bezohlednou konkurenční rivalitou mezi podnikateli. Oproti tomu lokální ekonomiky, které únik bohatství omezily na minimum, se vyznačují klidnou, tvořivou a důvěryhodnou společenskou atmosférou. Důležité jsou obecně prospěšné vize, jejichž cílem je zajistit spokojený život současné generace i generací příštích.

… posiluje společenskou odpovědnost. V lokální ekonomice nejsou důležité krátkodobé projekty bohatých individuálních investorů: “přijít, vytěžit, odejít”. Pro lokální ekonomiku je charakteristické, že v ní lidé nemyslí výhradně na uspokojení svých individuálních potřeb. V každé lokální ekonomice postupně ubývá individuálních hráčů a naopak se zvyšuje počet lidí, kteří chtějí spolupracovat na společném zájmu.

navrací penězům jejich původní smysl. Peníze jsou prostředkem směny za služby a zboží, nikoli prostředkem pro tvorbu dalších peněz a jejich hromadění. Navíc je spravedlivé ocenit toho, kdo si zaslouží adekvátní odměnu za poctivou práci.

… nabízí alternativu k čistě konzumnímu způsobu života a přístupu k nakupování, protože nepreferuje to nejpohodlnější a nejlevnější řešení. Akční slevy cizích supermarketů se v konečném důsledku velmi prodraží. Ti, kdo pouze překupují zboží, aniž by vytvářeli hodnotu, si mnohdy žijí mnohem lépe, než ti, kdo hodnoty tvoří.

… znamená vysoké veřejné povědomí o hodnotách, jako jsou reálná kvalita, užitná hodnota, ekonomická nezávislost, občanská svoboda, vzájemná úcta, seberealizace a obecná prospěšnost. V prostředí rozvinuté lokální ekonomiky funguje vysoká gramotnost a vzdělanost obyvatelstva.

… je logická, přirozená a normální.

 

Také přemýšlíte o změně spotřebitelských návyků? Připojte se k nám a sdílejte náš příspěvek!
#lokállokálu #
madeinOlomouc #makingOlomouc, #fairOlomoucenough #makeolomoucfairagain!

Esej vznikla díky textům z webu www.lokalni-ekonomika.cz. Na stránkách lze mimo jiné najít definici principů lokální ekonomiky, která vzešla z konference na toto téma konané v roce 2013 ve Varnsdorfu za účasti odborníků i laiků. Uvidíte, že argumentů, proč podporovat lokální ekonomiku je daleko více.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.