Kreativní Olomouc očima lídrů politických stran: Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)

Napsal rostanetek dne .

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali lídrů politických subjektů kandidujících v komunálních volbách 2018. 

4 otázky. 
4 autentické odpovědi.
Dnes má slovo Ladislav Šnevajs, lídr kandidátky KDU-ČSL. 

 

1. Jakou roli hraje podle Vás kulturní sektor a kreativní odvětví v souvislosti s kvalitou života ve městě?

Role kulturního sektoru a kreativních odvětví je nenahraditelná. Každé fungující město má poměrné zastoupení tohoto odvětví a podíl tohoto zastoupení odpovídá rozvinutosti města. Čím je vyšší životní úroveň obyvatel a vyšší kvalita života ve městě, tím bývá zpravidla vyšší podíl zastoupení tohoto odvětví. Subjekty KKP a jejich zatoupení přispívají ke kvalitě života ve městě. V kulturním a kreativním městě se lépe žije.  

2. V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci?

Největší potenciál spatřujeme ve vzdělání, kdy zejména střední školství nereaguje (nebo reaguje dosti pomalu) na rozvoj KKP a potřeby trhu, kdy abstentují, zejména na odborných typech škol, moderní programy zaměřené na propojení s praxí, když nejinak tomu je i v oblasti neformálního a mimoškolního vzdělávání.

Současně je veliký prostor pro město a jeho administrativu zapojit subjekty KKP skrze pobídky (jednotlivé veřejné zakázky zaměřené na propagaci města apod.) či otevřením dat (open data), popř. spoluprací s univerzitou může město čerpat podněty a realizovat projekty se studenty v oblasti KKP již během studií.  

3. Jaké si myslíte, že budete mít v roli komunálního politika nástroje k tomu, abyste tento potenciál mohl/i rozvíjet?

Nástroje budou úměrné volebnímu výsledku a dosažené pozici, kdy největší potenciál bude mít primátor a odpovědný násměstek (ten, který bude mít pod sebou školství a vnější vztahy, kam spadá i kultura a cestovní ruch). Ovšem i z pozice řadového zastupitele je možnost navrhovat řešení či postupné změny, mezi které bych uvedl větší pravomoc kulturní komise (jakož i dalších odborných komisí), realizovatelnou např. povinností rady odůvodnit svůj postoj pokud je v rozporu s doporučením komise či například nově nabídnout odborné bezplatné poradenství a metodiku spolkům a dalším subjektům KKP ze strany města.

Současně je vhodné akcentovat KKP i v oblasti hospodářského rozvoje města a přizpůsobit jeho rozvoj i v rámci naplňování strategického plánu města. 

4. Kdo je vaším kandidátem na post radního pro kulturu a jaké jsou jeho předpoklady?

Žádná pozice radního pro kulturu doposud neexistovala a obávám se, že ani existovat nebude, ale je to dobrý podnět do budoucna, zaačít formovat samostatnou kulturní politiku města. Ale pokud bychom se měli bavit o nominantovi KDU-ČSL na pozici náměstka, do jehož kompetencí by měl spadat odbor vnějších vztahů, tak tuto pozici by za KDU mohl zodpovědně vykonávat kdokoliv z trojice Ladislav Šnevajs, Michal Giacintov či Matouš Pelikán.  

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.