Kreativní Olomouc se zapojila do tvorby strategického plánu města

Napsal rostanetek dne .

Iniciativa Kreativní Olomouc dostala možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Plán počítá s celkem čtyřmi oblastmi, na které se chce v letech 2017–2023 soustředit. Jedna z nich se jmenuje „Konkurenceschopná a kreativní Olomouc“. 

Právě na tomto pilíři Kreativní Olomouc participuje. „V maximální míře se snažíme do vznikajícího materiálu promítnout výstupy a informace, které jsme shromáždili během mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v olomoucké aglomeraci,“ říká Radek Palaščák, vedoucí týmu mapování KKP a zároveň člen pracovní skupiny.

  • Aktualitu o ukončení mapování KKP si přečtěte zde.
  • Závěrečnou studii mapování KKP si otevřete na ISSUU.

Vzniká zásobník projektů

Činnost pracovní skupiny nyní dospěla do fáze, kdy je možné k této oblasti strategického plánu navrhovat typové projekty, které se dostanou do městského „zásobníku projektů“. „Od začátku jsme se chtěli zaměřit především na konkrétní nástroje pro podporu a akceleraci kreativních odvětví v Olomouci,“ upozorňuje Radek Palaščák. Projektové náměty by se měly týkat některého z celkem 14 odvětví spadajících do KKP. Jejich cílem by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti subjektů KKP, posílení jejich marketingových kompetencí i cílený networking a navazování spolupráce subjektů z KKP s tradičními průmyslovými odvětvími. 

KKP ve vzdělávání

Segment „Konkurenceschopná a kreativní Olomouc“ se kromě podpory inovací a kulturních a kreativních průmyslů (KKP) soustředí na další strategické oblasti – zlepšení infrastruktury olomouckých škol, zvýšení kvality výuky a výchovy, kariérové poradenství nebo spolupráci vědeckých pracovišť se zaměstnavateli a investory.

Kreativní odvětví mají velmi úzkou vazbu na další odvětví, ale třeba také na vzdělávací systém. Je pro nás důležité, aby součástí strategického plánu byl kulturně-kreativní akcent ve vzdělávání. Už na nejnižších stupních škol děti získávají, nebo také nezískávají vztah k estetickým odvětvím a kreativitě,“ dodává Palaščák.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.