Kreativní Olomouc očima politických stran: Martin Major (ODS)

Napsal rostanetek dne .

Bude se po komunálních volbách nové vedení olomoucké radnice věnovat více rozvoji kreativních odvětví? Jaký vliv má kulturní vyžití ve městě na kvalitu života a v čem se dá vylepšovat? Nejen na to jsme se zeptali politických subjektů kandidujících v blížících se komunálních volbách. 

4 otázky.
4 autentické odpovědi.
Dnes má slovo Martin Major, lídr kandidátky ODS.

Jakou roli hraje podle Vás kulturní sektor a kreativní odvětví v souvislosti s kvalitou života ve městě?
Kulturní sektor a kreativní odvětví zcela jistě zvyšují kvalitu života ve městě a činí naše občany šťastnější, stejně tak nejde opomíjet ani hospodářský přínos. Aktivity, které se opírají o lidskou kreativitu, dovednost a talent musí mít v našem městě zelenou, považuji to za rozumné řešení. Olomouc chce být, a má to tak uvedeno i ve své vizi, „konkurenceschopné a kreativní centrum“ a také „středoevropské duchovní a kulturní centrum s bohatou nabídkou pro příjemný život.“ I z toho je patrné, že na oblast kultury a KKP musí budoucí vedení města klást důraz a věnovat rozvoji těchto oblastí pozornost a podporu.  

V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci?
Pod KKP spadá celá řada odvětví, sektorů. Občanská demokratická strana vždy kladla důraz na to, aby se z hanácké metropole stalo kulturní a kreativní centrum, které hostí světoznámé umělce a současně podporuje místní tvorbu, kulturní organizace i šikovné jednotlivce. Olomouc vydatně obohacuje vzdělanost a kulturní a umělecké dění na celé Moravě. Statutární město Olomouc je zřizovatelem např. Moravské filharmonie Olomouc či Moravského divadla Olomouc, stejně tak podporuje i menší kulturní scény a umělce. Pro rozvoj KKP je třeba celá řada kroků. Můžeme klidně začít u námi zřizovaných základních škol, již zde je třeba podporovat kreativitu a podnikavost u žáků.  

Kultura má úzkou návaznost i na cestovní ruch a hospodářský rozvoj regionu. I proto pod vedením ODS v minulosti vznikla podpora řady zajímavých projektů. Olomouc byla i díky našim aktivitám několikrát pozitivně vyhodnocena v kategoriích„kulturní destinace“ jako „starobylé město s bohatou historií, mimořádnou kulturní a výjimečnou uměleckou tradicí“ a jsem přesvědčen o tom, že díky námi nastolenému trendu v oblasti destinačního managementu se můžeme pyšnit tím, že o nás píše také světoznámý průvodce Lonely Planet. 

Jaké si myslíte, že budete mít v roli komunálního politika nástroje k tomu, abyste tento potenciál mohl/i rozvíjet.
Je třeba se nebát, mít vizi a přicházet s rozumnými, ale současně ambiciózními řešeními. Obecně lze říci výdaje, že např. výdaje na kulturu nejsou v našem městě malé a přispívají ke kvalitní tvorbě i uměleckým zážitkům pro občany. Město má však podporovat také poradenství v oblasti KKP a spolupráci relevantních aktérů, ať již je to Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola, sdružení OK4Inovace nebo také hospodářská komora. Svůj potenciál mají zcela jistě také vznikající coworkingová centra a prostory, která sdružují kreativce. V uplynulých letech jsme viděli, že potenciál má také např. filmový průmysl.

Kdo je vaším kandidátem na post radní/ho pro kulturu a jaké jsou její/jeho předpoklady?
Z čela kandidátní listiny má k oblasti kultury nejblíže naše trojice kandidátů Markéta Záleská, Jan Holpuch a Radim Schubert. Všichni tři zmínění mají viditelné výsledky v této oblasti. Markéta Záleská stála v roce 1995 u zrodu městského informačního střediska v Olomouci. Ve stejné době společně s manželem začala překládat z angličtiny knihy a filmy pro český dabing. Doteď přeložili téměř tři desítky knih a na dvě stě filmů a seriálů. V roce 2005 byli nominováni na cenu Magnesia Litera za překladovou literaturu. V roce 2007 založila s dalšími nadšenci pro historii zájmový spolek Muzeum Olomoucké pevnosti, který už 11 let obnovuje Korunní pevnůstku v Olomouci. Ve spolku dnes působí jako ředitelka. Již osm let pořádá Hanácký farmářský trh v Olomouci. Podílela se na řadě publikací z oblasti turismu v rámci celé ČR. V letech 2002 až 2010 byla členkou městské kulturní komise, které čtyři roky předsedala. Jan Holpuch pracoval i jako náměstek primátora Statutárního města Olomouce a ve své gesci měl i oblast kultury, kdy pod něj kompetenčně spadaly například Moravské divadlo i Moravská filharmonie. Dlouhá léta se podílel na rozvoji cestovního ruchu. Ze své pozice inicioval řadu renomovaných kulturních počinů a projektů k rozvoji turismu v Olomouci. Do jeho gesce spadalo kromě kultury a cestovního ruchu také Výstaviště Flora, kde dnes řídí představenstvo. Radim Schubert je veskrze kulturní člověk. Kultura se prolíná v celém jeho profesním životě a i v jeho zájmech. Pracuje už devět let jako vedoucí oddělení kultury Statutárního města Olomouc. Dlouhá léta působí v městské kulturní komisi, kterou řídil a pak se stal jejím tajemníkem. Byl u toho, když se začaly podporovat dnes již zavedené a významné kulturní projekty. Přispíval do kulturních časopisů a doposud je členem výboru Unie výtvarných umělců Olomoucka. Stál u zrodu Galerie města Olomouce. Dlouhodobě se zasazuje o propojení výtvarného umění a veřejného prostoru. Sochy významných českých tvůrců, které v minulosti Olomouc zdobily, budou i díky němu opět instalovány na různých místech v Olomouci. A tak se zas můžete těšit na Tučňáka, Ječmínka, Ariona, Bohyni Floru nebo Anděla. No a žraločí ploutev, chobotnici a ponorky v rámci letošního festivalu Sculpture Line má na svědomí taky on. Vymyslel i miniknihovničky ve městě.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.