Seminář: Bezgrantový fundraising pro kreativce a kulturní pracovníky / 8. června 2023

Napsal Magdalena Petrakova dne .

Spustili jsme open-call na jednodenní vzdělávací seminář pro kulturní subjekty na téma: Bezgrantový fundraising. Pořadatelem je vedle spolku Kreativní Olomouc také Olomoucký kraj a agentura pro kulturní sponzoring Targeta.

Cílem semináře je představit možnosti spolupráce s komerčním/soukromým sektorem a cesty vedoucí k získávání financí – jak a kde hledat správného partnera, jak co nejlépe napsat sponzorskou nabídku, kde peníze získávat a kde šetřit rozpočet formou barterových sponzoringů, zda a jak založit mecenášský klub, kde najít další možnosti spolupráce s komerční sférou, jak nastavit přemýšlení o fundraisingu jako o partnerském, oboustranně prospěšném vztahu.

KDY: čtvrtek 8. června 2023, 9:00–17:00

KDE: Červený kostel, tř. Svobody, Olomouc (vedle Vědecké knihovny v Olomouci)

Délka: čtvrtek 8. června 2023 – 1 den (dopolední a odpolední blok – viz předběžný harmonogram níže)

Kapacita: 6–8 zástupců vybraných kulturních subjektů.
Pro koho: zájemci z řad kulturní veřejnosti, kulturních neziskovek (výběr formou open callu). Doporučujeme účast přímo těch zástupců, kteří se budou fundraisingem aktivně zabývat, případně pro tuto činnost budou někoho najímat.
 
DEADLINE PŘIHLÁŠEK: 8. 5. 2023 (posunuto)
Výběr projektu – do 10. 5. 2023
 
V případě nejasností či jakéhokoliv dotazu se prosím obraťte na Magdalénu Hrušku – magdalena@kreativniolomouc.cz.

PODROBNÉ INFORMACE viz REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.