Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 - 2027

Napsal Magdalena Petrakova dne .

Průlomem na poli KKP v Olomouci by se mohla stát nová Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027, po které kulturní veřejnost dlouhá léta volá. Strategie by měla být klíčovým dokumentem , jež by měla vzniknout v roce 2021 v úzké spolupráci města, kulturní veřejnosti, občanských spolků, vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Výstupem bude otevřený a živý dokument, který slouží ke sdílení kulturní vize města, k jejímuž naplňování se může přihlásit každý. Na základě veřejné soutěže vyhlášené v listopadu 2020 má být ještě do konce roku 2020 vybrán zpracovatel Strategie, který by měl Městu předat kompletní hotové dílo nejpozději do 31. 10. 2021 (viz odkaz na znění veřejné zakázky).

Je nutno připomenout, že KKP již figurují v „obecném“ Strategickém plánu rozvoje města Olomouce, který byl představen roku 2017, s platností do roku 2023. V rámci tvorby této strategie ostatně Kreativní Olomouc v zásadní míře participovala na jednom ze čtyř pilířů: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc, díky kterému získávají KKP ve strategii poměrně výsadní postavení (více pod odkazem). Tento pilíř se kromě podpory inovací a KKP soustředí na další strategické oblasti – zlepšení infrastruktury olomouckých škol, zvýšení kvality výuky a výchovy, kariérové poradenství nebo spolupráci vědeckých pracovišť se zaměstnavateli a investory (více pod odkazem). V analytické části dokumentu se dočteme o “významném potenciálu Olomouce v KKP, který zde může být zdrojem inovací i akcelerátorem místního rozvoje.” – více pod odkazem

Město skrze svůj strategický plán přijalo závazky na různých úrovních, v různých směrech a v rámci různých resortů prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury a její dostupnost, ale nutně i míru spolupráce s kulturní veřejností a dalšími zástupci KKP. 

Tak komplexní a specifický sektor, jakým KKP je, však vyžaduje pozornost samostatného strategického dokumentu. Proto je součástí strategického plánu i závazek ke zpracování koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města Olomouce (a to nejpozději do konce roku 2020), který má definovat vize směřování kultury a sportu, umožní víceleté a transparentní financování organizací, stejně jako kulturních a sportovních projektů a podpoří rozvoj mezisektorové spolupráce v kultuře a sportu.

Již před 15 lety vzešla koncepce kultury z iniciativy tehdejší kulturní komise, bohužel však nebyla schválena vládnoucí garniturou. Snad nyní čas dozrál a nová – historicky první samostatná – kulturní koncepce bude úspěšně realizována a schválena! 

Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 bude zpracovávat společnost ONplan ➡ http://www.onplanlab.com

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.