logo

Univerzita bude pokračovat ve výzkumu kulturních a kreativních průmyslů

Univerzita Palackého v Olomouci se bude dále podílet na výzkumu kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Tým jejích odborníků uspěl v rámci výzvy ÉTA Technologické agentury České republiky s projektem Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu.

Cílem projektu je posílení pozice kreativních průmyslů v rámci olomoucké aglomerace, a to cestou kvalitativní analýzy současné situace a návrhu opatření pro zamezení tzv. brain drainu (odchodu talentů a lidského kapitálu) a vytvoření podmínek pro vznik start-upů a podporu rozvoje této oblasti. 

Projekt přímo navazuje na výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, který v letech 2016-2017 uskutečnila platforma Kreativní Olomouc. “V posledních letech se díky mapování KKP podařilo zjistit, jakou rozlohu a vitalitu má celý segment v Olomouci a přilehlém okolí. Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí,” zdůrazňuje Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého a jeden z odborných garantů projektu.

V současné chvíli řešitelský tým již pracuje na přípravě prvních výstupů:

  • aktualizaci seznamu všech klíčových aktivních subjektů, které by se měly stát součástí veřejně dostupné databáze, tzv. kreativní mapy Olomouce,
  • sérii tzv. kulatých stolů se zástupci dotčených odvětví,
  • velkého workshopu jak s aktéry kreativních průmyslů, tak se zástupci institucí strategického plánování olomoucké aglomerace a kvalitativního vědeckého výzkumu.

Cílem je definovat soubor doporučení pro jednotlivé segmenty, ale také geoinformatické zpracování přílivu a odlivu firem a pracovníků formou specializovaných map. Odbornost, využitelnost a především uplatnitelnost výstupů v praxi zajišťují tzv. aplikační garanti – statutární město Olomouc, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a obě coworkingové centra sídlící v Olomouci – Vault42 a Coworking Olomouc.

Bližší informace jsou k dispozici na webu projektu

Tags: , , , , , , ,

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.