Kreativní abeceda #9: Brain drain - brain gain

Napsal rostanetek dne .

Brain drain  brain gain

Dva pojmy  dva směry jednoho fenoménu:

na jedné straně odliv vzdělaných a/nebo kvalifikovaných lidí (brain drain) a na straně druhé návrat nebo přistěhování se nových obyvatel za lepšími možnostmi (brain gain) do jiného města či jiné země. Příčinou takových pohybů pak bývá nedostatek pracovních příležitostí nebo nevyhovující pracovní podmínky. V kontextu kulturních a kreativních odvětví pak země, region, nebo město přichází ne pouze o schopné zaměstnance a pracovní sílu, ale reálně i o jejich schopnosti, zkušenosti, know-how a v neposlední řadě také daně, které by tam jinak odváděly. Znalosti a kreativita se tak dnes stávají nejcennějším exportním artiklem.

Lidé se z větších do menších měst přesouvají (či vracejí) například po „naplnění“ svých kariérních cílů ve velkoměstě, s cílem změnit životní tempo a soustředit se významněji na osobní a rodinný život. Pro tenhle účel jsou pak sídla, jako je Olomouc, vhodná zejména z toho důvodu, že mají srovnatelnou občanskou vybavenost s většími centry – špičkovou lékařskou péči, kvalitní školství nebo kulturu, ale přitom umožňují méně hektický životní styl i dostatek zajímavých pracovních příležitostí. V oblasti kulturních a kreativních průmyslů je možné se uchýlit do menšího města a přitom využívat pracovních příležitostí a kontaktů nasbíraných z předchozího působení ve větším českém městě či zahraničí.

V oblasti kvality života, která má významný vliv na rozhodování kvalifikovaných pracovníků při výběru místa jejich dalšího působení, je zároveň možné z místní úrovně ovlivnit velmi mnoho, často i s poměrně malými dodatečnými náklady. Proto se země, kraje a regiony po celém světě stále více zajímají o možnosti zavádění podpůrných opatření s ohledem na brain gain.

A tak je tomu nyní i v Olomouci. Jak udržet a přitáhnout talentované lidi do Olomouce? Jaké důvody jsou relevantní v rozhodování “kreativců”, zda setrvat v Olomouci, nebo město opustit?  To je tématem výzkumu, na kterém od ledna pracuje Univerzita Palackého s týmem vedeným Rostislavem Nétkem a pochopitelně také ve spolupráci s Kreativní Olomoucí. Nejen, že chceme tyto dva fenomény lépe zmapovat. Chceme zejména přijít na to, jak zabezpečit, aby olomoucký brain drain byl co nejmenší, respektive brain gain co největší.

Pokud byste se o výzkumu chtěli dozvědět více, podívejte se na web projektu.

Magdaléna Petráková a Radek Palaščák

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.