UPDATE: Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 - 2027 má svého zpracovatele!

Napsal Magdalena Petrakova dne .

Jak se k Vám již možná doneslo, Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027 bude zpracovávat společnost ONplan, jež uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném Městem Olomouc v listopadu 2020. Společnost ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst.

Citujeme z jejich webových stránek: „Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit. Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.

Chcete se dozvědět víc?

Doporučujeme Vám rozhovor s Olgou Škochovou, odbornicí na participativní kulturní plánování v krajích a obcích, jež vyšel na portálu Kreativní Česko: „Strategické plánování vzniklo jako východisko z krize„. Olga Škochová stála u zrodu společnosti ONplan. Je expertní hodnotitelkou Národní sítě Zdravých měst v uplatňování místní Agendy 21 v oblasti kultury a místní tradice. Vedla zpracování oblasti kultury v aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy a spolupracovala na jeho prvním realizačním programu. S týmem sdružení KVAS vytvořila v roce 2009 historicky první kulturní strategii v Česku pro město Plzeň, které kandidovalo na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Město Olomouc brzy začne veřejnost o tvorbě strategie informovat olomouckou veřejnost: vznikne podstránka na webu města a chystají se i články do radničních novin, tiskové zprávy i posty na Facebook.

Buďme u toho a těšme se!

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.