Anketa “Volí Olomoucký kraj kulturu?”: STAN, Piráti

Napsal Magdalena Petrakova dne .
Krajské volby se blíží (2. – 3. října). Ovlivní vaše rozhodování i postoj kandidátů ke kultuře?
 
Naše tři anketní otázky zodpověděli kandidáti do krajských zastupitelstev, hosté předvolební debaty „Volí Olomoucký kraj kulturu?“.
Debata se uskuteční od 17:00–18:30 v pondělí 21. září 2020 v Divadelním sále Uměleckého centra Univerzity Palackého (Konvikt), Univerzitní 3.
Více informací k debatě ZDE.
 
Srdečně Vás zveme! Možnost ptát se budete mít i Vy!
 

Kandidující strana: STAN, Piráti

Respondent: Michal Obrusník

  1.   Kdo je vaším kandidátem na post radní/ho pro kulturu a jaké jsou její/jeho předpoklady?

Nemáme v současné době vysloveně kandidáty do rady, máme odborné mluvčí pro jednotlivé oblasti. V případě kultury je to Jaromír Horký nebo Michal Obrusník. Zástupce Pirátů Jaromír Horký přináší zkušenost z práce v Přerově a na Přerovsku a akcentuje především lokální kulturu budovanou zespod. Chce podporovat malé místní spolky, nezávislou a svobodnou kulturu, dobrovolnické spolky. Oproti megalomanským kulturním akcím pořádaným a podporovaným přímo krajem preferuje pestrost menších regionálních akcí s místními umělci a nezřizovanou scénou. Michal Obrusník jako starosta města Konice a zástupce hnutí Starostové a nezávislí, znalec regionu a bývalý zaměstnanec krajského úřadu zná systém finančních toků do oblasti kultury v Olomouckém kraji, jeho největší slabiny a meze. Orientuje se dobře v kulturních potřebách lidí bydlících mimo regionální centra. Spojení těchto dvou dovedností a zkušeností – znalost systému a perfektní orientace v lokální problematice mu pomáhají v akcentaci dalších z priorit programu koalice Piráti a Starostové v kulturní oblasti: všímat si vnějších i tzv. vnitřních periferií Olomouckého kraje a veřejné prostředky rovnoměrně rozložit i do odlehlejších částí regionu nejen v tradičních kulturních disciplínách, ale i v odvětvích kulturních a kreativních průmyslů.

  1.   V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouckém kraji?

Největší potenciál vidíme rozhodně v lidech, kteří zde žijí a třeba již nyní dobrovolně provozují kulturu na obcích a ve městech prostřednictvím různých spolků. Potenciál rozvoje kultury představují i základní umělecké školy, které jsou zejména v menších městech provázány s místní spolkovou činností.
Tím, že disponujeme širokou sítí starostů po celém kraji, dobře víme, že potřebujeme především kulturu živou a dobře živenou, a to nejenom ve velkých městech, ale v každém zákoutí kraje. Proto chceme podpořit vytvoření samostatného dotačního programu na obnovu malých kin a vznik kočovných kin především pro letní provoz. Chceme zjednodušit přístup ke kulturním památkám i pro osoby s fyzickým handicapem a lépe informovat o kulturním dění napříč krajem. Spojení Starostů a nezávislých s Piráty umožňuje spojit regionální zkušenost s technologickou vybaveností a zakládat tzv. Umělecké inkubátory, které i v menších sídlech umožní kreativitu malých kapel, divadelních spolků, ale i malých grafických studií, šicích dílen nebo uměleckých řemesel, případně místních podnikatelů v cestovním ruchu. Velmi slibně se v posledních letech rozvíjí zespod iniciativa například na Jesenicku, kde místní spolky v synergii pořádají nejen letní festivaly a slavnosti, ale třeba i farmářské trhy nebo příhraniční setkání s polskými sousedy.

  1.   Jaké si myslíte, že budete mít ve funkci krajského politika nástroje k tomu, abyste tento potenciál mohl/i rozvíjet?

Olomoucký kraj je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací v oblasti kultury, což nám dovoluje napřímo ovlivňovat rozvoj kultury v oblasti muzejnictví či knihovnictví. Dalším krajským nástrojem je poskytování finančních prostředků do oblasti kultury formou dotací. Tento nástroj musíme revidovat a nastavit tak, aby byla podpora Olomouckého kraje nasměrována do jeho všech regionů, a aby systém podpory jednotlivé regiony nerozděloval, ale propojoval. Ve městě Olomouci Piráti a Starostové vytvořili efektivně fungující zastupitelský klub již před dvěma lety a dnes pracují v důležitých poradních odborných komisích. Kulturní komisi se podařilo i s naší podporou zavést transparentní systém udělování dotací, veřejné prezentace nejvýznamnějších projektů a bojujeme zde i proti individuálním netransparentním dotacím. Znalosti a zkušenosti z tohoto působení jistě využijeme i na úrovni kraje. Budeme aktivně pracovat s kulturními subjekty, snažit se je vzdělávat v oblasti nových trendů v kultuře, pomáhat s využitím moderního marketingu a zároveň dbát o kvalitu nabízených kulturních pořadů. Organizace vzájemně propojíme a pomůžeme jim v rozvoji, například metodickou pomocí. Postaráme se o to, aby veřejné prostředky účinně pomáhaly rozvoji kulturního života rovnoměrně v celém kraji, včetně malých obcí i odlehlých regionů. Pomocí výpůjček prostor zřizovaných Olomouckým krajem podpoříme aktivity skupin a spolků a vytvoříme tak umělecké inkubátory napříč celým krajem. Bude vhodné využít metodiku, kterou již řadu let zpracovává Univerzita Palackého ve spolupráci s Kreativní Olomoucí a navázat nejužší spolupráci s aktivními subjekty napříč celým krajem. Olomoucký model je využitelný i v odlehlejších regionech, přičemž prvním krokem by mělo být mapování kreativních a kulturních průmyslů v celém kraji a hned vzápětí hledání synergií mezi nimi. Podobně jako spolupracují místní farmáři, mohou a měli by ekonomicky úsporně a kulturně efektivně spolupracovat i všechna odvětví kulturních a kreativních průmyslů. Řada bodů v našem programu s tímto cílem souvisí, jakkoli se nevztahují striktně ke kultuře. Jsme si však jisti, že i opatření typu otevřená výběrová řízení jako standard, sdílený kalendář akcí, rozsáhlá digitalizace knihovních fondů, funkční model managementu cestovního ruchu, zážitková turistika akcentující regionální pestrost, podpora hubů a inkubátorů v technologiích a dopravě povedou synergicky k rozvoji kulturního povědomí Olomouckého kraje.

Více v Programu pro Olomoucký kraj 2020–2024: Piráti a Starostové.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.