Kreativní abeceda #6: Kreativní vouchery

Napsal rostanetek dne .

…aneb Jak může vypadat takový vánoční dáreček od kraje profesionálům v kulturních nebo kreativních odvětví?

Jsou vám povědomé “inovační vouchery”? Tyto vouchery podporují přenos technologií a inovací z vědy do průmyslu na bázi spolupráce firem s výzkumnými pracovišti, nejčastěji vysokými školami a jsou už poměrně běžnou praxí. Co ale “kreativní vouchery”? Ty jsou u nás zatím téměř neznámé. Jejich úkolem je do průmyslu přenášet výsledky tvůrčí práce.

Kreativní vouchery, tyto částečně nebo zcela dotované poukázky, mají sloužit malým a středním firmám k nákupu konkrétních kreativních služeb nebo produktů od tzv. kreativních dodavatelů, ať jím je student, podnik (nebo zástupce podniku) kulturních a kreativních odvětví, nebo nezisková organizace. Jedná se o jednorázovou finanční podporu krajů (či měst) firmám, na spuštění jejich prvotní spolupráce s kreativními dodavateli, kteří mají nápady a chuť je uskutečnit. Jedná se tak o příležitost realizovat téměř cokoliv, co vymyslí kreativní dodavatel společně s nějakou firmou z kraje (či města). Využitím voucherů designéři najdou odbyt pro své návrhy, marketingoví specialisté dostanou možnost uplatnit v praxi své studie nebo strategie, ajťáci získají zákazníka na vytvoření webové či mobilní aplikace. Nejčastěji se sice jedná o služby v oblasti marketingové komunikace – třeba o vznik atraktivního webu, tvorbu nového loga nebo designu obalu – spolupráce však může nabývat nejrůznějších forem. Např. malé textilní firmě umožní voucher zaplatit etablovaného umělce, aby navrhl nové textilní vzory.

Klíčem je “spárovat” firmu a člověka, jehož práci (produkt nebo službu) firma poptává. Jak se o sobě dozví? Nejčastěji to funguje tak, že se zájemci přihlásí do speciální online „kreativní galerie“, ve které nabídnou své služby (či produkty) a přesně popíší charakter svých nabídek. Zde si firmy přehledně vyberou svého kreativního dodavatele.

Pro inspiraci se můžeme podívat do Brna (viz článek Brno připravuje další kreativní vouchery), které nabídlo kreativní vouchery jako první v Česku v roce 2016 a inspirovalo tak i další kraje. V Brně se budou na jaře 2019 losovat projekty, které budou podpořeny celkem čtyřmi a půl miliony korun. Voucher pokryjí 75 % ceny zakázky, a to až do výše 100 000 Kč. Firmy zaplatí celou zakázku a město jim pak voucher zpětně proplatí.

V Olomouckém kraji bylo – sice zatím pouze dvakrát v letech 2014 a 2015 – podpořeno inovačními vouchery celkem 84 projektů. Zavedení kreativních voucherů by tak vedle již fungujících inovačních voucherů v podstatě znamenalo pouze rozšíření okruhu dodavatelů znalostí a dovedností a stalo by se přirozeným vývojem žádané podpory inovací a kreativity v kraji.

Co pozitivního vouchery přináší?

  • řeší problém malého propojení malých a středních podniků s kreativními dodavateli, nedostatečnou inovativnost malých a středních podniků a vedou ke kontinuálnímu zvyšování inovací ve firmách
  • posilují konkurenceschopnost místních firem, ale i partnerských dodavatelů a jejich hospodářský růst
  • vyplácí se
  • dávají impuls pro budoucí kooperace a vytváří dlouhodobé spolupráce firem s kreativními dodavateli
  • podporují kreativní dodavatele – zvyšují počty jejich zakázek a umožňují objevovat nové příležitosti
  • zvyšují úroveň marketingové komunikace
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.