Kreativní abeceda #7: Kulturní koncepce

Napsal rostanetek dne .

aneb Předsevzetí olomoucké radnice do nového roku?

Proslýchá se, že nové vedení radnice podporuje úmysl vytvořit koncepci kultury města Olomouce platnou od roku 2020. O tom, že Olomouc silně postrádá koncepci kultury již zaznívaly hlasité apely v předvolebních dotaznících i debatách, a to především od hnutí ProOlomouc, Zelených, KSČM, Pirátů i hnutí spOLečně. Kulturní koncepce by měla být samozřejmou součástí plánování rozvoje měst, jelikož kultura jakožto vzácný veřejný statek si žádá koncepční a strategické uchopení.

Je příliš důležitá na to, aby se o ní rozhodovalo nahodile a nekompetentně. Kdo soustavně rozvíjí kulturní aktivity nebo činnost, zasluhuje si pohybovat se ve vyzpytatelné struktuře jako v jakémkoli jiném oboru. Hlavním úkolem veřejných činitelů a orgánů je vytvářet vhodné a stimulující podmínky pro vznik a rozvoj věcí.

Co je ale vlastně koncepce kultury a jak se tvoří?

Kulturní koncepce, nebo taky strategie, by měla vystihovat obraz budoucího stavu, jak má kultura v našem městě vypadat. Kulturní koncepce je strategií celého města, ne jenom městského úřadu. Měla by představovat sdílenou vizi komunity. Tvorba a naplňování strategie se dotýká a ovlivňuje všechny, kdo mají ve městě co dočinění s kulturou, nebo s oblastmi příbuznými. Nebo také všichni, kteří si řeknou: „kultura je podstatou komunity/společnosti a moje město a jeho budoucnost jsou pro mě důležité“. Cílem tak není jen vytvořit dokument, ale akční, živý a konkrétní návod, jak dál. Důležitý je i samotný proces zpracování koncepce.

Východiskem pro strategii je mapování. Koncepce může vzejít třeba ze série kulatých stolů, nebo pro tento účel může být sestaven “kulturní parlament” složený ze zainteresovaných kulturních aktérů (viz Brněnský kulturní parlament).Taková participace pomůže zjistit skutečné potřeby, najít spoustu nových nápadů, budovat konsenzus a vzbudit zájem aktérů na naplňování strategie.

Chápání kulturní koncepce přitom nemůžeme zúžovat pouze na finanční nástroje, jakými jsou grantová řízení nebo dotace. Město má k dispozici mnohé další nástroje, kterými může kulturu ovlivňovat. Jde např. o nefinanční nástroje (kulturní fóra a setkávání – networking, propagační nástroje, vzdělávací akce, spolupráce s aktéry atd.), možnosti investice do budov a veřejného prostoru nebo třeba budování kapacit.

Zpracování kulturní koncepce je příležitostí, aby si město vytvořilo svůj plán, jak kulturu využije pro rozvoj svého území. Její součástí je stanovení priorit, co chceme ve městě dlouhodobě podporovat a jakou důležitost kultuře v našem městě přisoudíme. Jedná se o nadčasové rámcové politické zadání, které přežije měnící se složení radnice. Koncepce je zároveň nástrojem, jak čelit partikulárním zájmům politiků, kteří by během svého volebního období jednali v rozporu se všeobecným, dlouhodobým zájmem města. V takový moment se totiž dá na koncepci odvolávat a domáhat se jejího naplňování.

Článek vznikl díky kurzu Culture matters pořádaného spolkem KVAS a Národní sítí Zdravých měst ČR na téma Kulturní plánování ve městech a regionech http://www.culturematters.cz/kurz-kp/.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.