Olomouci vládnou knihkupci a vývojáři software

Napsal rostanetek dne .

Olomouc (31. března 2016) – Na pět stovek klíčových osobností, které na Olomoucku reprezentují kulturní a kreativní průmysly, by se mělo v průběhu dubna a května setkat na speciálních seminářích připravovaných Univerzitou Palackého. Tato setkání jsou součástí tzv. mapování kreativních odvětví, jemuž se od loňského podzimu věnuje speciální tým. Podle unikátní analýzy, kterou právě dokončil, působí na Olomoucku v tzv. kreativních odvětvích téměř 1500 firem, veřejných institucí, neziskových organizací a živnostníků.

Cílem mapování, které podporuje město i kraj, je získat informace o odvětvích, v nichž se vzájemně propojuje kultura, kreativita a ekonomika. Výsledkem bude unikátní soubor informací, nakolik se například umělecká řemesla, architektura, audiovizuální tvorba nebo vývoj softwaru podílejí na zaměstnanosti a ekonomickém rozvoji Olomoucka. Tuto analýzu pak může využít jak město Olomouc pro podporu podnikání a rozvoj turistiky, tak střední a vysoké školy při inovacích studijních oborů.

Tým má za sebou první etapu práce, kdy prověřil téměř 4500 subjektů, které podle různých veřejných databází patří pod kulturní a kreativní průmysly. „Zmapovali jsme čtrnáct odvětví, mezi které patřilo například kulturní a umělecké vzdělávání, hudba, reklama, knihovny a archivy, scénická umění nebo film a video. Dnes už tak víme, že jedním z klíčových odvětví Olomoucka jsou knihy a tisk, tedy vydavatelé, nakladatelé, tiskárny či knihkupci. Velmi nás ale překvapilo, jak silně jsou zde zastoupeny firmy a jednotlivci, kteří se věnují architektuře. Je to téměř 100 subjektů. Stejně tak jsou pozoruhodná zjištění o síle v oblasti vývoje software. Tak velký počet – 115 subjektů, které zde podnikají – jsme nečekali,“ uvedl Radek Palaščák z Univerzity Palackého, který tým mapování vede. 

Zjišťování, kolik lidí pracuje v oblasti kultury a různých kreativních odvětvích, je novým celoevropským fenoménem. Města i státy mapují, nejen kolik lidí je zaměstnáno v těchto oborech, ale také zjišťují, jaké mají podmínky pro další rozvoj. „Kulturní a kreativní průmysly představují velký potenciál. Podle odhadů se podílí na HDP Evropské unie asi 4,5 procenty. Například v Praze představuje objem pracovní síly v námi sledovaných odvětvích asi 14 procent z celkové zaměstnanosti. Jsme zvědavi, kolik to bude na Olomoucku,“ říká Palaščák. Svou „mapu“ už má například Brno, Uherské Hradiště nebo Pardubice.

Aby se tým dobral relevantních údajů, použil speciální metodiku Ministerstva kultury, jejímž garantem je pražský Institut umění – Divadelní ústav. „Olomouc bude prvním městem, které mapování uskuteční podle Metodiky kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovní ČR,“ potvrdila Eva Žáková z Institutu umění.

Další fázi mapování budou v Olomouci semináře. „Pozveme vybrané zástupce ze všech 14 sledovaných odvětví. Zajímat nás bude třeba to, co subjekty na Olomoucku produkují, zda pro ně existuje dostatek kvalifikované pracovní síly, jaká je jejich vzájemná spolupráce, jaký je jejich vztah k veřejné správě nebo ke vzdělávání a výzkumu. Semináře se budou konat ve druhé polovině dubna a na začátku května,“ dodal Palaščák.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů je společnou aktivitou Univerzity Palackého a statutárního města Olomouc. Základem je Memorandum o spolupráci na mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Dokument upravuje cíle a závazky zúčastněných aktérů. Mapování je financováno z rozpočtů univerzity, města a zčásti i Olomouckého kraje.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.