Univerzita svolala stovky odborníků. Radili se, jak podpořit rozvoj kulturních a kreativních odvětví

Napsal rostanetek dne .

Olomouc (1. června 2016) – Střední školy by měly znát potřeby místních firem a zapojovat více do výuky odborníky z praxe, město by mohlo lépe využívat ke své propagaci nové fenomény spojené s Olomoucí, jako je například film, a z univerzity by mělo vycházet více odborníků na informační technologie, po kterých je na trhu velká poptávka. To jsou jen tři z mnoha konkrétních námětů vyplývajících z historicky první série setkání osobností, které ve městě Olomouci zastupují kulturní a kreativní průmysly. Na deseti seminářích zorganizovaných Univerzitou Palackého se tak tváří v tvář potkaly téměř dvě stovky zástupců soukromého sektoru, veřejných institucí, podnikatelů, živnostníků, neziskových organizací a škol.

Poprvé mohli společně diskutovat o tom, jak si jednotlivá odvětví stojí, co jim schází a jak by jejich rozvoj mohlo podpořit město. Vyvrcholila tak další etapa tzv. mapování kreativních odvětví, jemuž se od loňského roku věnuje speciální tým Univerzity Palackého.

Semináře ukázaly, že scéna kreativních a kulturních odvětví je v Olomouci velmi bohatá a mnohovrstevná. Deset setkání přineslo deset různých pohledů na aktuální situaci v oblasti hudby, výtvarných či scénických umění, kulturního dědictví, ale také reklamy, designu nebo architektury a urbanismu. Potvrdilo se však také, že existuje velký společný prostor, v němž se všechna odvětví protínají,“ řekl vedoucí mapovacího týmu Radek Palaščák. Na seminářích se podařilo formulovat hned několik klíčových témat. Řeč byla mimo jiné o chybějících kvalifikovaných zaměstnancích, o problémech s prostory pro práci či veřejná vystoupení, propagaci kreativních odvětví ve spojení se značkou města nebo o možnostech, jak ovlivňovat a měnit funkci a vzhled veřejného prostoru v Olomouci.

Účastníci semináře přivítali především možnost potkat se na jednom místě s kolegy z příbuzných oborů. „Byl jsem na dvou setkáních, a to v oblastech scénická umění a hudba. Pozitivně hodnotím to, že se mohli setkat lidé z různých světů. Některé jsem znal osobně, některé jen podle jména a s některými jsem se rád seznámil. Rozhodně bylo a je na čem pracovat,“ zhodnotil Martin Peřina, zástupce ředitele olomoucké ZUŠ Žerotín.

Podle Hany Štěpánkové, která semináře vedla, vyplynulo z debat, že Olomouc má velký potenciál, který ale ne vždy dokáže dobře využít. „Pevně proto doufám, že projekt mapování pomůže pojmenovat konkrétní potřeby a podpořit silné stránky mapovaných odvětví tak, aby město dokázalo využít všechny možnosti, které se mu nabízí.

Na Olomoucku působí v tzv. kreativních odvětvích téměř 1500 subjektů. Podle Evropské unie je to rychle rostoucí segment, který může významně ovlivnit ekonomiku i zaměstnanost. Proto jednotlivé státy zjišťují, kolik lidí v těchto odvětvích pracuje, jaké mají podmínky a jakou potřebuji podporu. Do mapování se pustilo v ČR už několik měst mj. Brno, Zlín, Pardubice či Praha.

Z reakcí pozvaných expertů jsem cítil, že jim na rozvoji vlastního odvětví, kultury a kreativity na Olomoucku velmi záleží a že do mapování vkládají poměrně velké naděje. Náš tým dělá vše pro to, aby je pomohl naplnit. Po ověřování počtu aktivních subjektů v jednotlivých odvětvích a po kontaktních seminářích nás teď čeká fáze, kdy budeme vybrané aktéry obesílat krátkým dotazníkem a budeme se doptávat na věci, na které při skupinové práci nebyl čas,“ řekl Radek Palaščák. V průběhu léta by tak měla vzniknout závěrečná zpráva obsahující kvantitativní i kvalitativní informace o aktuálním stavu a potřebách kreativních odvětví. Sloužit by měla především významný podklad pro rozhodování města, jak v jednotlivých oblastech co nejefektivněji působit.

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.