Ojedinělý projekt studenty lépe připraví na praxi v kreativních odvětvích

Napsal rostanetek dne .

Olomouc (17. října 2016) – Hned čtrnáct českých univerzit se spojilo v ojedinělém projektu, který by měl studenty vybraných oborů lépe připravit na požadavky praxe. Vysoké školy se rozhodly reagovat na dynamicky se rozvíjející oblast kulturních a kreativních průmyslů a chtějí zmapovat předměty a obory, jejichž absolventi by mohli najít uplatnění v tomto segmentu ekonomiky. Garantem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Pružně reagovat na měnící se pracovní trh, využít na vysokých školách více odborníků z praxe a rozvinout mezifakultní a meziuniverzitní spolupráci napříč regiony, to jsou hlavní cíle projektu Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů. „Tato oblast představuje velký potenciál. Podle kvalifikovaných odhadů se kulturní a kreativní průmysly, do nichž zahrnujeme činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita a talent, podílí na HDP Evropské unie asi 4,5 procenty. Je to rychle rostoucí ekonomika, která bude potřebovat vzdělanou pracovní sílu,“ vysvětlil Radek Palaščák, manažer projektových aktivit.

Do kulturních a kreativních průmyslů (KKP) spadají například oblasti jako je design, architektura, film, divadlo, software, reklama nebo výtvarná umění. České vysoké školy sice už nabízejí desítky studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí uplatnění v této oblasti, ne vždy ale reagují pružně na měnící se potřeby trhu a ne vždy se teoretická výuka doplňuje i s praktickým vzděláváním. Pomoci by měl právě projekt iniciovaný v Olomouci, jehož výsledkem bude i podrobná „mapa“ předmětů a oborů vztahujících se ke kreativním odvětvím na jednotlivých univerzitách a fakultách. Pokud by se projekt ujal, tak by školy i studenti napříč republikou dostali dokonalý přehled předmětů, který by mohli vzájemně kombinovat a doplňovat. Výsledkem by byla jejich mnohem lepší připravenost pro praxi. „Už víme, že zapojené vysoké školy dnes dohromady nabízejí na šest stovek předmětů, které je možné využít v oblasti kreativních a kulturních průmyslů,“ doplnil Palaščák a připomněl, že partnery projektu jsou vysoké školy a univerzity z Brna, Ostravy, Zlína, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Liberce a Ústí nad Labem.

Chceme vytvořit síť spolupracujících vysokých škol, které propojí svá pracoviště tak, abychom dokázali společně reagovat s nabídkou předmětů či celých oborů na potřeby dynamicky se rozvíjejícího odvětví. Počítáme i s tím, že tento univerzitní networking vytvoří podmínky pro systematický postup v relativně nové oblasti zájmu vysokých škol a v konečném důsledku zaručí i efektivnější využití financí,“ řekl Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy a hlavní řešitel projektu. Školy by se totiž na základě analýzy, která z projektu vzejde, například mohly vyhnout zavádění duplicitních předmětů nebo oborů. Naopak využívat by mohly vzájemných vazeb a kontaktů do podnikatelsko-hospodářské sféry a zkušeností svých poradenských center. Proto projekt počítá ve svém pokračování s větším zapojením odborníků z praxe do výuky. „Nejenže praxe často vyžaduje jiné schopnosti a znalosti, než si studenti osvojí při studiu, ale často se právě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů velmi rychle mění celé obory. Proto chceme do výuky zapojit mnohem více odborníků z praxe. A opět se nechceme omezovat jen na jednotlivé regiony, ale naopak na základě naší analýzy budeme schopni nabídnout jednotlivým katedrám, fakultám a školám i zkušenosti z jiných regionů,“ dodal Bilík.

Univerzita Palackého se oblasti kulturních a kreativních průmyslů věnuje systematicky. Už druhým rokem mapuje speciální tým ve spolupráci s městem a krajem tuto oblast v Olomouci. Výsledkem dosavadní práce je řada podrobných analýz jednotlivých odvětví, včetně jejich podílu na pracovním trhu a ekonomickém přínosu pro město. Součástí mapování byly i odborné semináře, na kterých se potkaly téměř dvě stovky zástupců soukromého sektoru, veřejných institucí, podnikatelů, živnostníků, neziskových organizací a škol.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.