Kulturní a kreativní průmysly

Co jsou kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly zahrnují činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita a talent. Mají kořeny v umělecké tvorbě a opírají se o duševní vlastnictví. Patří mezi ně architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla nebo kulturní dědictví.

Všechna odvětví i subjekty v oblasti kultury a kreativních průmyslů se navzájem prolínají a doplňují. Film potřebuje hudbu, scénická umění architekturu, reklama potřebuje grafiky, filmaře a televizi atd.

Jaká je síla kulturních a kreativních odvětví v ČR

Kulturní a kreativní průmysly představují pro obce, města i stát velký potenciál. Jen pro příklad – zatímco automobilový průmysl se na HDP ČR podílí 2 procenty, podíl tzv. KKP je dvakrát vyšší. Znamená to, že lidé zaměstnaní v kreativních odvětvích dokáží výrazně prospívat české ekonomice. Jen se o tom zatím moc neví. Kreativní odvětví však svou vysokou přidanou hodnotou přispívají také ostatním hospodářským odvětvím a jsou zdrojem technologických i netechnologických inovací. Často se v téhle souvislosti mluví o kreativní a digitální ekonomice.

Kde najít další informace o kulturních a kreativních průmyslech

Každého hned asi napadne wikipedie. Nemohlo ale zůstat jen u slovníkové definice pojmu. Touto oblastí se stále intenzivněji zabývají v Evropě: klíčový dokument – The Economy of Culture – vznikl již v roce 2006 a navázala na něj celá řada dalších dokumentů, aktivit a projektových výzev. České ministerstvo kultury přišlo se Zelenou knihou. Ta se zaměřuje na uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví a je o čtyři roky mladší.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.