Reprezentace Kreativní Olomouce na českých i zahraničních konferencích, networkingových akcích, seminářích a setkáních

2023

 • DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ V JIHOČESKÉM KRAJI | 12.–16. 10. 2023 | Jihočeský kraj

Štěpánka Išvánková, koordinátorka všech 4 edic olomouckých Otevřených studií Kreativní Olomouc reprezentovala na Dnech Otevřených ateliérů v Jihočeském kraji (www.dnyotevrenychatelieru.cz), kde se sešli zástupci pořadatelských organizací dalších podobně zaměřených akcí z celé České republiky. Štěpánka si z akce odnesla inspiraci, jak inovovat pojetí Otevřených studií Olomouc a připravila pro nás krátký report:

“Jedná se o komplexní vícedenní festivalovou událost se zaštiťujícím tématem. Tím letošním se stala ženská práce. Pokrytí je celokrajské, přesto jsou pomyslným centrem České Budějovice. Pátečnímu zahájení předcházela čtvrteční konference/diskuzní fórum dávající slovo jednotlivým tvůrcům a tvůrkyním. Zahájení bylo velmi formální a na úrovni (raut, promluvy zástupců kraje a města – přímé propojení, akce si váží, svou roli teď samozřejmě hraje i titul hl. města kultury). Zahájení se odehrávalo v architektonicky unikátních prostorách

Tiskárny Karmášek (také specifikum – že se prostory kreativního průmyslu přímo propojují s krajských zájmem). Součástí večera byla vernisáž tkaných obrazů Lucie Rosické (shodou okolností olomoucké rodačky) a vystoupení skupiny Kalle.

Pořadatelky Monika Zárybnická (pracuje na kraji) a Petra Lexová (kunsthistorička) nás další den (sobota) provedly jako delegaci vybranými ateliéry v Českých Budějovicích (Sein – ateliér tvořivého myšlení Dominiky Kunzové; Kateřina Dobroslava Drahošová) a také zajistily exkurzi do nedalekých Komařic, kde se nachází rezidenční dům Rezi.dance. Vrcholem sobotního dne byl výlet na Šumavu – do Kubovy Huti, kde vzniká nová, architektonicky hodnotná, budova Muzea Zlaté stezky. Architektem je autor archeoparku v

Pavlově – Radko Květ. O výrazný interiérový prvek se postaral Václav Kočí (umělec, pedagog a organizátor Open Studios Brno).

Výživný a plnohodnotný celodenní zážitek podtrhl komplexnost a pestrost pořádané akce. V neděli na otevřené ateliéry navazoval také design trh v prostorách Tiskárny Karmášek.

Událost funguje v kraji už 16 let, ale Monika Zárybnická vše převzala asi před 7 lety a přetvořila do současné podoby.”

2022

 • Konference Kámen, město, papír - konference o umění ve veřejném prostoru | 9.–10. listopadu 2022 | stránky | fb událost |
  Kde: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha | Pořadatel: Galerie hlavního města Prahy

Ve dnech 9. a 11. listopadu proběhla v Domě U Kamenného zvonu konference Kámen, město, papír na téma umění ve veřejném prostoru. České praxi dočasných formátů umění ve veřejném prostoru na příkladu krajských (a dalších) měst bylo věnováno čtvrteční odpoledne a zástupkyně Kreativní Olomouce, Magdaléna Hruška, zde měla možnost prezentovat kontext Olomouce. Delegaci z Olomouce posílil také náměstek primátora Viktor Tichák, který má v gesci kulturu, Radim Schubert, vedoucí oddělení kultury a Karin Vykydalová, vedoucí odboru kultury. Z konference byl pořizován záznam, který bude brzy publikován na webu programu Umění pro město.

 

2021

 • Re-vize: Umění a veřejný prostor - panelová diskuze s odborníky a zástupci dobré praxe| prezentace na téma "kontext Olomouc" | 14. června 2021 | fb událost | záznam | článek - výstup z prezentace Kreativní Olomouce| Pořadatel: Muzeum Umění 
 • Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce 2022-2027 | workshopy při tvorbě strategie | 15. a 17. červen 2021 | stránky | OnPlan Lab
 • evaluace a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce pro oblast Vzdělávání, školství, výzkum, vývoj, inovace, podpora podnikání a KKP | 16. června 2021 | stránky

2020

 • ENCACT Measuring the unmeasurable? | online | 25. listopadu 2020 | stránky události | Pořadatel: ENCATC

 • Konference Střed zájmu: KULTURA V NOVÉ REALITĚ | online | 23. listopadu 2020 | stránky události | Pořadatel: Institut umění - Divadelní ústav

 • Online Debate: A Cultural Deal for Europe | online | 18. listopadu 2020 | stránky události | výstup článek Obnoví kultura Evropu? pro Kreativní Česko 

 • Digitální kongres kulturního managementu a kulturní politiky 2020 | online | 3. - 11. listopadu 2020 | kongres mezinárodní sítě ENCATC pro letošní rok spolupořádá Akademie múzických umění v Praze / AMU  na téma: Kulturní management a politika v post-digitálním světě. Jaké nové výzvy se objevují v odvětví kultury v post-digitálním kontextu po propuknutí koronaviru? Jaké nové strategie kulturních politik budou zapotřebí, jak přistupovat ke vzdělávání a jak se v této době vyvíjí publikum? | stránky události

 • Platforma kulturní a kreativní průmysly | online | 21. října 2020 | odkaz na report | dvouminutová prezentace Kreativní Olomouce| Pořadatel: CzechInvest
 • CULTURE GET-TOGETHER | online | 16. - 17. září 2020 | Nultý ročník konference věnované spolupráci v kultuře mezi zástupci především nezávislých scénických umění a představiteli měst, krajů a státní správy. 

 • Předvolební debata kandidátů do zastupitelstva Jihomoravského kraje k tématu nezávislé kultury | 14. září 2020, Brno – BuranTeatr | Tisková zpráva / Událost na Facebooku | Pořadatel: Asociace nezávislých divadel ČR ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů a Brnem kulturním.

 • Shared Cities Ideas Yard: Evaluation of Culture | 28. ledna 2020, Praha – Goethe-Institut Prag | webové stránky | Pořadatel: Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. | Anotace: Seminář a world café „Evaluace kultury“ představil konkrétní praktické nástroje a metody využité v projektu financovaného EU SharedCities: CreativeMomentum, poskytující důkaz o tom, jak kulturní projekty zlepšují sociokulturní prostředí a přispívají k ekonomické výkonnosti zapojených zemí.

2019

 • Inspirace: Kreativní průmysl | 15. února 2019, Brno | stránky události | Pořadatel: JIC – Jihomoravské inovační centrum

 • Cultural and Creative Spaces and Cities | 4. dubna 2019, La Tricoterie – Brusel, Belgie | výstup: článek pro Kreativní Česko

 • Konference Kreativní město | 9. května 2019, Zlín | webové stránky | Pořadatel: Czech Invest

 • Baltic UrbCultural Planning Conference | 4.- 6. července 2019, Kiel, Německo | výstup: článek pro Kreativní Česko
 • Setkání Kultura a klima | 3. září 2019, Institut umění – Divadelní ústav, Praha 

  Účast: ředitelka a vedení IDU, zástupci a zástupkyně Národního filmového archivu (NFA), platformy Umění pro klima, Studia Alta, činohry Národního divadla (ND), humpolecké zóny pro umění 8smička, projektu Kreativní Olomouc a Centra managementu udržitelnosti. K setkání byla přizvána nezávislá expertka na klima a energetiku Júlia Sokolovičová. 

  Výstup: interní zápis (k dispozici na vyžádání) + veřejný zápis + výzva kulturním institucím za podporu stávky a navazujícího Týdne pro klima

 • Konference Kultura spojuje | 2.- 3. října 2019 Ministerstvo kultury, Praha | Webové stránky konference

  Anotace: Sociální problematika, zdraví a vzdělávání. Oblasti, se kterými spojil kulturu program nedávné konference Kultura spojuje!, který se odehrál na půdě Ministerstva kultury. Uznání kultuře projevili všichni řečníci a popsali, proč je nejsilnějším nástrojem pro mezirezortní dialog a sociální inkluzi, na který se nemá v politice zapomínat. | výstup: report pro Kreativní Česko

 • Seminář Komunitní mapování Nadace VIA | 18.- 20. října 2019, Divadlo na cucky, Olomouc | webové stránky 

  Anotace: Nadace Via pořádá dvou a půldenní seminář zaměřený na tvůrce a realizátory aktivit v místních komunitách. Během semináře jsme se naučili, jak zmapovat komunitu, ve které bychom rádi něco dělali, kdo jsou pro nás důležití lidé, jaké zdroje nám mohou být k dispozici i jak s nimi potenciálně naložit. Seminář kombinoval teoretické vstupy s praktickými cvičeními včetně nácviku komunitního mapování v terénu.

 • IETM Rijeka Plenary Meeting 2019 | 23. – 26. října 2019, Rijeka, Chorvatsko 

  Anotace: Na konci října se v chorvatské Rijece uskutečnilo plenární setkání členů asociace IETM, které bylo výzvou k prohloubení chápání širokého, komplexního a fascinujícího tématu: PUBLIKA. Pořadatelem setkání byla asociace IETM sdružující více než 450 organizací a nezávislých profesionálů z oblasti současného scénického umění (Performing Arts) z více než 50 zemí. 

  Účel cesty: Získat zdrojový materiál pro další zajímavou reportáž ze zahraniční konference o kulturním plánování pro platformu Kreativní Česko a Kreativní Olomouc, informovat čtenáře platformy o trendech a diskuzích v zahraničí. 

   Výstup: Zevrubná reportáž z plenárního setkání – bude publikována na stránkách Kreativního Česka.

 • Konference Creatinno | 10. prosince 2019, Praha – CAMP | webové stránky |  Pořadatel: Czech Invest 

  Anotace: Konference s příklady dobré praxe pro odborníky a příznivce smysluplné podpory kulturních a kreativních průmyslů. 

  Účel cesty: Získat nové poznatky, příklady dobré praxe a kontakty 

  Výstup: FB post

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.