Olomoucké kulturní fórum

platforma olomouckých kulturních aktérů pro hledání synergie, koordinace a spolupráce

Kultura se stala globálně jedním z nejpostiženějších segmentů koronavirové krize. Na různých úrovních se objevila řada solidárních iniciativ postavených na vzájemné svépomoci. Právě na této bázi v květnu 2020 vznikla - z iniciativy Jana Žůrka, ředitele Divadla na cucky a Magdalény Petráková, koordinátorky Kreativní Olomouce - série online setkání zůstupců kulturních organizací pod hlavičkou Olomouckého kulturního fóra, organizovaná “zespod”, z potřeby koordinace samotné olomoucké kulturní veřejnosti. Ambicí bylo vytvořit platformu olomouckých kulturních aktérů pro hledání synergie a spolupráce, informovat se navzájem a vystupovat za zájmy kulturní scény jedním hlasem. 

Během května a června proběhly dvě online setkání a jeden webinář, vznikla koordinační facebooková skupina, podařilo se vyjednat pomoc od Magistrátu města Olomouc ve formě zajištění dezinfekce a roušek, hledat nástroje společné propagace, slaďovat se termínově s ohledem na přesun řady akcí do podzimních měsíců etc. V říjnu - s příchodem druhé vlny koronavirové pandemie - jsme navázali dalším online setkáním. 

Zápisy jsou k dispozici pod odkazem:

Olomoucké kulturní fórum #1 - 4. května 2020

Olomoucké kulturní fórum #2 - 18. května 2020

Olomoucké kulturní fórum #3 - webinář - 1. června 2020

Olomoucké kulturní fórum #4 - 19. října 2020

Olomoucké kulturní fórum #5 - 11. listopadu 2020

Noví zájemci o zapojení se do platformy jsou vítáni! Ozvěte se na magdalena.petrakova@kreativniolomouc.cz a budete informováni o všem, co se chystá.

Olomoucké kulturní fórum bylo realizováno za podpory Nadace VIA.

 

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.