Kreativní abeceda #12: Smart city

Napsal rostanetek dne .

Definic konceptu Smart City je mnoho. Mnohdy se ale jeho význam redukuje na technologická řešení. Jde ale o chytré spojení a využití unikátních místních zdrojů. Smart city je založené na „chytré“ kombinaci pobídek a vlastních aktivit nezávislých občanů, kteří se dokáží sami rozhodovat a reflektovat dění ve svém městě. I Magistrát města Olomouce má svou Komisi pro smart city. Čím se vlastně komise zabývá?

Smart city je:

  • o tom, aby občan města našel co nejvíce informací na jednom místě, tedy o větší nápomoci města občanům
  • o sbírání nápadů a zpětné vazbě od občanů a o realizaci změn na jejich základě
  • o tom, aby si občan nemusel pamatovat věci, na které ho může Město upozornit, např. na nutnost zaplacení odpadů a jiných poplatků.
  • o datech, na základě kterých se rozhoduje. Tím se zároveň omezuje vliv politiků a úředníků. Žádá si to ale opatrnost: někdy občané chtějí věci, které nakonec nepotřebují nebo nebudou používat. Je proto nutné dojít ke kompromisu: co chtějí občané, co chce Město a co říkají data.
  • o zavádění nových procesů nebo hledání té nejlepší z variant a tak Smart city ani nemusí být vidět (např. chytrá lavička není smart city)

Příklad na úrovni státu: Smart city není elektronické vyplnění daňového přiznání identického jako na papíru. Smart je, pokud stát vyplní co nejvíce informací, které už má a neobtěžuje občana se zbytečným vyplňováním údajů.

Je  zřejmé, že technologie jsou pouze jedním z nástrojů síťování, komunikace, zprostředkování obsahu, rychlé analýzy dat a poučeného rozhodování. Pokud je smart city implementováno správně, výsledkem jsou pro občany procesy příjemné a intuitivní. V opačném případě se velice často dostavuje zklamání a frustrace.

Článek vznikl za odborného přispění Lukáše Nováka, člena olomoucké Komise pro smart city a na základě studia časopisu Smart cities 04-15, již zaniklého čtvrtletníku, jež byl určený úředníkům a politikům českých a slovenských měst a podával informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst. Archiv elektronických verzí všech vydaných čísel jsou volně ke stažení na webu. https://www.scmagazine.cz

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.