Podporujeme kreativní Olomouc – panelová diskuze / Olomoucké kulturní fórum #5

Napsal Magdalena Petrakova dne .
 
K příležitosti závěru projektu TAČR (Univerzita Palackého v Olomouci) se v rámci #5 Olomouckého kulturního fóra uskutečnila dne 11. listopadu 2020 mezi 16:30 a 18:00 panelová diskuze kulturní a kreativní sféry se zástupci vedení města, kraje, univerzity a dalšími aktéry v této oblasti.
Univerzitní tým představil výsledky šetření fenoménu brain drain a brain gain Olomouce jako kreativního města.
 
PROGRAM:
Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu – úvodní slovo
• Prezentace výstupů šetření projektu a iniciativy Olomoucké kulturní fórum:
Rostislav Nétek – mapování fenoménu brain drain
Michaela Jendřejková – výsledky dotazníkového šetření a focus groups
Magdaléna Petráková – výstupy iniciativy Olomoucké kulturní fórum
Petr Bilík – role univerzity, návrh strategie a doporučení jednotlivým aktérům
Markéta Záleská, náměstkyně primátora – příprava městské strategie pro kulturu a kreativitu, podpora kultury v krizi
Jan Žůrek, radní pro kulturu Olomouckého kraje – nové vedení Olomouckého kraje a strategie pro kulturu
• Moderovaná diskuze, Q&A
 
Moderuje Dita Palaščáková

Debaty se zúčastnili mimo jiné zástupci Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, agentury CzechInvest, další zástupci vedení města a kraje a zástupci olomoucké kulturní a kreativní sféry.

 
 
Prezentace z panelové diskuze je k dispozici ke stažení zde.
 
 
 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.