Seminář Kultura jako součást firemní kultury: ODLOŽENO NA ROK 2024

Napsal Magdalena Petrakova dne .
EDIT: Seminář byl z důvodu nenaplněné kapacity odložen na rok 2024. O termínu jeho konání v příštím roce Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich webových stránek, newsletterů a sociálních sítí.
 
Spolek Kreativní Olomouc pořádá Seminář pro komerční subjekty – Kultura jako součást firemní kultury, který se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2023 v čase mezi 9:30 a 13:00 v Olomouci.
 

V průběhu semináře zástupcům/kyním firem nabídneme konkrétní metody a praktické tipyrealizované case study a způsob přemýšlení, který otevře další možnosti k plnému využití potenciálu stávajících nebo plánovaných vztahů s kulturou.

Prostor bude i pro diskusi, otázky z praxe ze strany firem, sdílení zkušeností, generování nápadů pro zlepšení.

Cílem semináře je představit zástupcům firem cesty, jak prostředky vynaložené na podporu (regionální) kultury zhodnotit ve prospěch celé firmy.
 

Podrobné informace najdete v registračním formuláři.  Deadline přihlášek je stanoven na 11. 11. 2023.

 

CO FIRMĚ MŮŽE PŘINÉST DOBRÉ PROPOJENÍ S KULTUROU
> Kreativní, originální a uvěřitelný obsah pro části marketingového mixu nebo celou komunikaci
> Inovativní nástroj pro plnění marketingových cílů (osobní zkušenost se značkou, odlišení od konkurence, posilování hodnot/povědomí)
> Potvrzení /naplňování CSR strategie společnosti (aktuální trend – zvyšující se vnímání podpory kultury jako společensky oceňované aktivity)
> Využití pro další oddělení – HR,  interní a externí komunikace, Sales (péče o stávající klienty/obchodní partnery)
> … ale někdy třeba i přímý finanční zisk! (ukážeme konkrétní příklad aktuálně budovaného vztahu firma- kultura, který promyšleným a originálním způsobem generuje finance pro kulturní subjekt i firmu současně)

Kultura jako součást firemní kultury…
… rozvíjí myšlení a schopnosti, inspiruje, obohacuje a vzdělává.
… přináší zážitky, vyvolává emoce a spojuje lidi. 
… pomáhá řešit konkrétní HR problémy ( benefity pro zaměstnance, EB – zvyšování povědomí kvalitního zaměstnavatele, interní komunikace, retence, vzdělávání, práce s týmem a jednotlivci)

Tento seminář je realizován za finanční spoluúčasti Inovačního centra Olomouckého kraje, Olomouckého kraje a Statutárního Města Olomouce a za partnerství Okresní hospodářské komory. 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.