Kreativní abeceda #8: Městská aplikace

Na začátku stála ambice nabídnout přespolním návštěvníkům Olomouce přehled, kde se co ve městě děje a zároveň otevřít širší veřejnosti četné akce, které pořádá Univerzita Palackého. To bylo před pěti lety. Dnes je tu rafinovaná městská aplikace určená místním obyvatelům i turistům, využívající digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v Olomouci. Jak funguje a co...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #7: Kulturní koncepce

aneb Předsevzetí olomoucké radnice do nového roku? Proslýchá se, že nové vedení radnice podporuje úmysl vytvořit koncepci kultury města Olomouce platnou od roku 2020. O tom, že Olomouc silně postrádá koncepci kultury již zaznívaly hlasité apely v předvolebních dotaznících i debatách, a to především od hnutí ProOlomouc, Zelených, KSČM, Pirátů i hnutí spOLečně. Kulturní koncepce by měla být samozřejmou...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #6: Kreativní vouchery

…aneb Jak může vypadat takový vánoční dáreček od kraje profesionálům v kulturních nebo kreativních odvětví? Jsou vám povědomé “inovační vouchery”? Tyto vouchery podporují přenos technologií a inovací z vědy do průmyslu na bázi spolupráce firem s výzkumnými pracovišti, nejčastěji vysokými školami a jsou už poměrně běžnou praxí. Co ale “kreativní vouchery”? Ty jsou u nás zatím téměř neznámé....

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #5: Proč podporovat lokální ekonomiku?

Protože lokální ekonomika… … zajišťuje, že utracené peníze zůstávají ve městě a mohou posloužit k jeho rozvoji, ať už veřejné sféry, zaměstnanosti, školství, sportu, kultury atd. Nakupovat u „našich“ je příkladem odpovědného chování spotřebitelů. … povzbuzuje sounáležitost s lokalitou, jejíž součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice. Pojem lokální patriotismus dostává v lokální ekonomice nový...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #4: Na cestě ke kreativnímu městu

Představte si, že je rok 2023 a Olomouc už je plně kreativní (a konkurenceschopná), tak jak to předjímá jeden z pilířů Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Stanovit si, aby se Olomouc stala kreativním městem, není malý cíl. Město tak přijalo závazek prosazovat kulturu a kreativitu jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury a její dostupnost, ale nutně i míru spolupráce...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #3: KREATIVITA, nebo INOVACE?

Tomáš Baťa považoval schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost člověka za základní formu kapitálu. Z dnešní éry by měl radost, protože kreativita se – spolu s inovací – stala novodobým imperativem úspěchu, svatým grálem dneška. Z jiného pohledu je ovšem vyprázdněným a nadužívaným pojmem, který zaneřádil odborný diskurz novými teoriemi a newspeakem. I přes vysoký výskyt obou pojmů ve...

Pokračovat ve čtení

Bude Olomouc kreativní a konkurenceschopná?

Téma kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci rezonuje čím dál víc. Přispěla k tomu také intenzivní kampaň před komunálními volbami. Ve výrocích politiků a volebních programech stran se to kreativitou, kreativními průmysly, podporou živé kultury nebo iniciací vzniku kreativních center a coworkingů jen hemžilo. Málokdo však ví, že se podpora KKP na úrovni města promýšlí už delší dobu. Od...

Pokračovat ve čtení

Kreativní abeceda #2: Kreativní klastr

Jak dosáhnout výraznějších a rychlejších změn ve svém oboru? Jak snížit náklady a být úspěšnější v podnikání? Odpovědí jsou 4 K: koncentrace, koordinace, kooperace, čili klastr.    Do klastrů se organizují různé subjekty. Mohou jimi být výrobci, poskytovatelé služeb, akademická pracoviště, veřejné organizace, nevládní organizace, firmy, investoři… Smyslem takového spojenectví jsou úspory i...

Pokračovat ve čtení

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.